Laborator de cercetare şi încercări materiale, elemente şi structuri, geotehnică şi fundaţii (MCGF)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

beton, beton armat, lemn, oţel, argilă, geotehnic, consolidare, reabilitare, inovare

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - descriere laborator

Cercetări pe elemente, substructuri şi structuri realizate din beton, beton armat, oţel şi lemn supuse la încărcări gravitaţionale (cu aplicare locală, liniară sau uniform distribuită) şi alternante

Cercetări experimentale de laborator şi „in situ” a terenurilor de fundare

Elaborare Agremente Tehnice în Construcţii

Tip de servicii

Cercetări pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanici ai materialelor de construcţii: beton, beton armat, lemn, oţel;

Studii şi cercetări în vederea elaborării reglementărilor tehnice în construcţii

Elaborarea agrementelor tehnice pentru produse în construcţii

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Laboratorul de încercări pentru materiale de construcţii este dotat cu echipamentele necesare şi condiţiile de mediu precizate în standardele specifice

Halele de încercări au în dotare, echipamente, aparatură de încercare, măsurare, şi standuri de încercare de diferite capacităţi, ce permit realizarea de încercări pe elemente şi structuri cu gabarite mari

Teste pe structuri la încărcări gravitaţionale (cu aplicare locală, liniară sau uniform distribuită) şi alternante

Incercări nedistructive în laborator şi „in situ” asupra construcţiilor din beton, beton armat

Ministere, autorităţi publice locale şi centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Culturii

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ministerul Transporturilor

Inspectoratul de Stat în Construcţii

Autorităţi locale

Construcţii civile şi industriale - biblioteci, spitale etc.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deţinute de laborator

Autorizaţie ISC laborator gradul I – 2914 din 25.06.2014

Certificat de acreditare LI 320 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR conform SR EN ISO 17025:2005

Certificat de acreditare OC 017 eliberat de Asociaţia de Acreditare din Romania - RENARca organism pentru evaluarea performanţelor produselor pentru construcţii conform Regulament 305, in sistem 1, 2+.

Organism Notificat de Comisia Europeana Bruxellesnr. notificare 1841.

Certificat sistem integrat nr. 9330 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 9001:2008

Certificat sistem integrat nr. 4098 eliberat de SRAC conform SR EN ISO 14001:2005

Certificat sistem integrat nr. 2997 eliberat de SRAC conform SR OHSAS 18001:2008

Certificat abilitare CTPC nr. DAT NR. 0001 eliberat de CTPC ca Organism Elaborator Agremente Tehnice 001ST

Organism de Evaluare Tehnica Europeana

Membru EOTA, Organizatia Europeana pentru Evaluari Tehnice

Membru ENBRI, Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii

Membru UEAtc, Uniunea Europeană pentru Agrementare Tehnică în Construcţii

Membru WFTAO, Organizaţia Mondială pentru Agremente Tehnice

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: 0256492998

Fax: 0256492998

Email: office@incerctm.ro

înreg ERRIS: http://erris.gov.ro/Timisoara-Branch-NIRD-URBAN-

website: www.incd.ro

Modificat la: 2017-01-03 21:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție