Evaluarea riscurilor şi managementul securităţii şi sănătăţii în muncă

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Factori de risc, riscuri profesionale, evaluare risc,  riscuri emergente, nivel de risc, plan de prevenire şi protecţie, instrucţiuni SSM, instruire SSM, audit SSM, managementul SSM

Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competențe - descriere laborator

Dezvoltarea metodelor şi procedurilor de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională în cadrul companiilor din economia naţională;

Documentarea şi implementarea sistemelor de management de SSM;

Studii privind impactul economic şi social a accidentelor de munca şi bolilor profesionale, costul accidentelor, implementarea eficientă a măsurilor de prevenire;

Fundamentarea sistemului de reglementari de SSM la nivel naţional şi la nivelul companiilor (instrucţiuni, ghiduri, coduri de bună practică);

Fundamentarea sistemului de training, instruirea şi dezvoltarea în SSM (manuale, materiale de curs);

Metodele de expertiză pentru locuri de muncă cu condiţii speciale;

Activitate de prevenire şi protecţie – abilitare nr. 0978/PS din 07.10.2015.

Tip de servicii

Publice şi private

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Servicii oferite:

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la posturile de lucru din cadrul agenţilor economici şi elaborarea pe această bază a planurilor de prevenire şi protecţie respectiv a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;

Elaborarea unor instrumente de identificare a riscurilor pentru diferite categorii de activităţi; 

Metodologie de evaluare a implementării măsurilor de prevenire şi protecţie rezultate din programul de securitate şi sănătate în muncă;

Elaborarea testelor de verificare a cunoştinţelor de securitate şi sănătate în muncă pe baza actelor normative apărute în legislaţia naţională în anul 2006;

Lucrări privind costul accidentelor de muncă pentru agenţii economici;

Lucrări pentru agenţii economici, privind fundamentarea investiţiilor / cheltuielilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

Instrumente pentru angajatori atât la efectuarea auditului de conformitate cât şi la instruirea şi testarea personalului în domeniul legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă;

Elaborarea de metodologii şi instrumente bazate pe tehnologii informaţionale pentru asistenţa procesului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Ministere, autorități publice locale şi centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – A.N.C.S.I.

 

 

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deţinute de laborator

Certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire şi protecţie nr. 0978/PS din 07/10/2015

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website

Tel. 021.313.17.29/222, fax 021.315.78.22, office@inpm.ro, www.incdpm.ro

Modificat la: 2017-01-03 21:52:00
e-Cerere 544
e-Petiție