Ergonomia sistemelor de muncă

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

ergonomie, riscuri ergonomice, riscuri psihosociale, stres în muncă, manipulare manuală, efort profesional, oboseală în activitate, uzură prematură, activitate la videoterminale...

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Studii şi cercetări de optimizare ergonomică a sistemelor de muncă, de evaluare a efortului şi solicitărilor profesionale, a riscurilor ergonomice şi psihosociale, a factorilor de microclimat şi iluminat; Standardizare; Formare profesională în domeniul ergonomiei, SSM; Consultanţă de specialitate

Tip de servicii

1. Cercetări ştiinţifice aplicative privind:

- identificarea, analiza şi evaluarea factorilor de risc ergonomic şi psihosocial şi a efectelor acestoraşi integrarea acestor factori în managementul de securitate şi sănătate în muncă la nivelul întreprinderii;

- evaluarea efortului profesional (mental şi fizic) şi a solicitărilor în activitate;

- identificarea, analiza – diagnostic şi evaluarea stresului legat de muncă;

- identificarea factorilor de risc şi de solicitareşi stabilirea măsurilor de prevenire în activităţi desfăşurate la videoterminale;

- urmărirea adaptării forţei de muncă, a eventualei instalări a uzurii premature în activităţi cu nivel de risc ridicat;

- analiza şi evaluarea factorilor mediului de muncă (microclimat şi iluminat) şi a influenţei acestora asupra securităţii şi stării de sănătate fizice şi mentale a personalului;

- analiza stării de sănătate fizică şi mentală a personalului, în raport cu riscurile profesionale specifice activităţii desfăşurate;

- dimensiunea „age management” şi solidaritatea intergeneraţională la nivel de organizaţie;

- dezvoltarea culturii şi educaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu accent pe grupurile vulnerabile la riscurile profesionale, în special riscurile noi şi emergente (ergonomice şi psihosociale);

- cercetări privind promovarea stării de bine în muncă în contextul schimbărilor demografice.

2. Studii şi servicii privind:

- Intervenţii ergonomice de optimizare a activităţilorşi posturilor de muncă;

- Expertizarea condiţiilor de muncăîn activităţi cu nivel ridicat de risc, cu condiţii deosebite şi speciale;

 

3. Standardizare în domeniul ergonomiei şi securităţii şi sănătăţii în muncă;

4. Cursuri de formareprofesională în domeniul ergonomiei, securităţii şi sănătăţii în muncă;

5. Consultanţă.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Evaluarea riscurilor ergonomice şi psihosociale; a stresului legat de muncă; a efortului şi a solicitărilor în activitate; a factorilor mediului de muncă (microclimat,iluminat); Identificarea factorilor de risc / solicitare în activităţi la videoterminale; Analiza stării de sănătate a personalului, în raport cu riscurile profesionale;  Expertizarea condiţiilor de muncă în activităţi cu nivel ridicat de risc, cu condiţii deosebite şi speciale; Standardizare; Formare în  ergonomie, SSM.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

Inspecţia Muncii, Inspectoratele Teritoriale de Muncă;

Institutele de Sănătate Publică;

Universităţi;

ANOFM.

ASRO.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de abilitare nr. 168 al Ministerului Sănătăţii pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale (microclimat, iluminat)

http://www.inpm.ro/files/Certificat%20abilitare%20nr.168_03.04.2015.pdf

 

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 021 313 17 28, int. 225

Fax: 021 315 78 22;

E-mail: office@inpm.ro

http://erris.gov.ro/Laboratory-Ergonomics-INPM

http://www.inpm.ro/ro/domenii-de-cercetare/laborator-ergonomia-sistemelor-de-munca/contact.html

Modificat la: 2017-01-03 21:54:00
e-Cerere 544
e-Petiție