Laborator combaterea zgomotului şi vibraţiilor

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

zgomot, vibrații, risc, expunere, prevenire, combatere

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul Combaterea Zgomotului și Vibrațiilor  este un laborator performant, cu o bogată experienţă profesională de 65 de ani de activitate în domeniu. Activitatea laboratorului este concentrată pe studii şi cercetări fundamentale şi aplicative privind prevenirea și combaterea expunerii la zgomot și vibrații în mediul de muncă și mediul înconjurător

Tip de servicii

- studii și cercetări privind prevenirea și combaterea riscurilor care decurg din expunerea la zgomot și vibrații în mediul de muncă;studii și cercetări privind atenuarea și combaterea efectelor produse de zgomot și vibrații mecanice, în mediul înconjurător, ca urmare activități umane;

Descrierea serviciilor oferite de laborator

 

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Muncii, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Energiei

- Autorități publice centrale: Toate autoritățile publice centrale unde prin specificul activității desfășurate există risc de e expunere la zgomot și vibrații la locul de muncă

- Autorități publice locale: Toate autoritățile publice locale unde prin specificul activității desfășurate există risc de e expunere la zgomot și vibrații la locul de muncă

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

- certificat de abilitare nr. 168 emis de Ministerul Sănătății pentru  efectuarea determinărilor de noxe profesionale

- certificat de îregistrare în Registrun Național al Elaboratorilor de studii de protecția Mediului poziția 161

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon 021.313.30.47; 0722.152.648

e-mail: office@inpm.ro; splaton@protectiamuncii.ro

website:www.inpm.ro

Modificat la: 2017-01-03 21:55:00
e-Cerere 544
e-Petiție