Laborator riscuri electrice şi mecanice (REM)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

risc, electric, mecanic, campuri electromagnetice, echipament de munca, echipament de protectie, electroizolant, verificari de securitate, autorizare, electricieni, expertiză, judiciară, tehnică

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Activitățile Laboratorului REM se desfășoară pe două direcții:

- studii și cercetări privind prevenirea și combaterea riscurilor electrice și mecanice generate de echipamentele de muncă;

- studii și cercetări privind expunerea lucrătorilor la câmpurile electromagnetice generate de echipamentele de muncăîn mediul de muncă și mediul înconjurător

Tip de servicii

Dezvoltare instrumente de identificare, analiza si evaluare a riscurilor electrice și mecanice;

Elaborare instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă; standarde de securitate a muncii; fișe de securitate pentru echipamente de muncă/instalații electrice, echipamente de protecție utilizate în instalații electrice si instalații electrice/aparate de iluminat;

Dezvoltare materiale suport pentru instruirea, formarea și perfecționarea personalului care lucrează în domeniul electric și mecanic;

Elaborare soluțiilor tehnice și organizatorice de îmbunătățire a condițiilor de muncă în instalațiile electrice și in ceea ce privește instalațiile electrice de iluminat;

Autorizare și reautorizare din punct de vedere al securității și sănătății in muncă, a electricienilor care-și desfășoară activitatea în instalațiile electrice și autorizare și reautorizare pentru lucru sub tensiune, a electricienilor care-și desfășoară activitatea în instalațiile electrice, conform Ordinului ANRE nr. 23/2013

Expertize tehnice, judiciare, măsurări și evaluări ale nivelurilor factorilor de risc generați de echipamentele de muncă, echipamente de protecție și instalații electrice/aparate de iluminat;

Verificări de securitate în cadrul procesului de evaluare a conformității și certificare a echipamentelor de muncă și echipamentelor de protecție utilizate în instalații electrice de joasă și înaltă tensiune;

Verificări de securitate privind protecția împotriva riscurilor de natură electrică și mecanică

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Expertize, măsurări și evaluări ale nivelurilor factorilor de risc generați de echipamentele de muncă.

Studii, evaluări, verificări de securitate privind protecția împotriva riscurilor de natură electrică și mecanică

Studii, evaluări privind expunerea lucrătorilor la câmpurile electromagnetice generate de echipamentele de muncă în mediul de muncă și mediul înconjurător

Autorizarea și reautorizarea din punct de vedere al securității și sănătății în muncă a electricienilor, Autorizarea și reautorizarea pentru lucru sub tensiune conform Ordinului ANRE nr. 23/2013

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,  MInisterule Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifece, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Sanatații

Inspecția Muncii

autorități publice locale – Prefecturi, Primarii

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de abilitate nr. 168/2015 emis de Ministerul Sănătății pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale

Atestat ANRE nr. 9647/2014 tip A1 “Încercări de echipamente și instalații electrice de joasă tensiune”

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

telefon: +40 21 31 31 729 int. 208, 209

fax: +40 21 31 57 822

e-mail: office@inpm.ro, gbuica@protectiamuncii.ro

înreg ERRIS: http://erris.gov.ro/Laboratory-of-Electrical-INPM

website www.inpm.ro

Modificat la: 2017-01-03 21:58:00
e-Cerere 544
e-Petiție