Laborator biodiversitatea ecosistemelor acvatice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

protecţia ecosistemelor şi habitatelor, poluarea ecosistemelor acvatice, specii invazive, zone umede, hidrobiologie, resurse de mediu

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul Biodiversitatea ecosistemelor acvatice este dotat cu infrastructură de ultimă generație fiind capabil să efectueze cercetări privind protecţia ecosistemelor acvatice.

Tip de servicii

Cercetări privind protecţia ecosistemelor acvatice

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Cercetări privind starea de conservare a ecosistemelor. Monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii. Cercetări privind acumularea poluanţilor în ecosisteme acvatice. Evaluarea diversităţii ecosistemelor supuse influenţei factorilor antropici şi a schimbărilor climatice. Identificarea microrganismelor din mediul înconjurător, studiul interacţiilor dintre microorganisme şi interacţia lor cu mediul, potenţialul aplicativ.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Agenţii de Protecţie a Mediului, Garda Naţională de Mediu, Administraţia Naţională „Apele Române“, Consilii Judeţene.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Autoritate Competentă desemnată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru evaluarea comportării în mediu a produselor pentru protecția plantelor. Experți în grupurile de lucru - Committee for Risk Assessment(RAC) și PBT în cadrul European Chemicals Agency – ECHA Helsinki, Finlanda

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: 021 305 26 00/021 305 26 31

Fax: 021 318 20 01

Email: gina.ghita@incdpm.ro

https://erris.gov.ro/LABORATORIES

Website: www.incdpm.ro

Modificat la: 2017-01-03 22:02:00
e-Cerere 544
e-Petiție