Laborator calitate aer

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

evaluarea calităţii aerului, monitoring integrat aer, micropoluanţi organici şi anorganici; monitoring microbiologic; tehnici instrumentale

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul Calitate AER este dotat cu infrastructură de ultimă generație fiind capabil să evalueze calitatea aerului (imisii şi emisii) conform legislaţiei în vigoare.

Tip de servicii

Cercetări privind evaluarea calităţii aerului

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Evaluarea calităţii aerului prin determinări ale micropoluanţilor organici şi anorganici; Dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor măsurătorilor in situ (autolaborator aer); elaborarea şi îmbunătăţirea tehnicilor, metodelor şi standardelor pentru determinarea poluanţilor din aer; Monitoring microbiologic privind contaminarea aerului din incinte; Dispersia şi modelarea poluanţilor utilizând modele de transport a poluanţilor ce includ şi transformările chimice ale poluanţilor în atmosferă.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Agenţii de Protecţie a Mediului, Garda Naţională de Mediu, Consilii Judeţene şi Primării.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Asigură specialiştii necesari pentru realizarea programului de instruire, îndrumare tehnică şi metodologică, organizat de autoritatea centrală pentru personalul din Agenţiile de Protecţie a Mediului.

Autoritate Competentă desemnată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru evaluarea comportării în mediu a produselor pentru protecția plantelor. Experți în grupurile de lucru - Committee for Risk Assessment(RAC) și PBT în cadrul European Chemicals Agency – ECHA Helsinki, Finlanda

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: 021 305 26 00/021 305 26 31

Fax: 021 318 20 01

Email: gina.ghita@incdpm.ro

https://erris.gov.ro/LABORATORIES

Website: www.incdpm.ro

Modificat la: 2017-01-03 22:04:00
e-Cerere 544
e-Petiție