Laborator calitate apă

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Evaluarea calităţii apei, monitoring integrat apa, micropoluanţi organici şi anorganici; monitoring microbiologic; tehnici instrumentale

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul Calitate APĂ este dotat cu infrastructură de ultimă generație fiind capabil să evalueze calitatea apei (apă potabilă, de suprafață, industrială, subterană şi apă uzată) conform legislaţiei în vigoare.

Tip de servicii

Cercetări privind evaluarea calităţii apei

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Evaluarea calităţii apei prin determinări ale micropoluanţilor organici şi anorganici; Dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor măsurătorilor in situ (autolaborator prelevare apă și sol), monitoring integrat; elaborarea şi îmbunătăţirea tehnicilor, metodelor şi standardelor pentru determinarea poluanţilor din apă; Monitoring microbiologic și biologic; Evaluarea comportării în mediu și profilul ecotoxicologic al substanţelor/produselor periculoase; Testarea produselor absorbante utilizate în poluãri accidentale.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Agenţii de Protecţie a Mediului, Garda Naţională de Mediu, Administraţia Naţională „Apele Române“, Consilii Judeţene şi Primării.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Laborator naţional de referinţă pentru domeniul „Apă” (H.G. 253/2015)

Unitate de expertiză în cadrul Centrului Internaţional de Alarmare pentru Poluări Accidentale din România  (H.G. 253/2015)

Asigură specialiştii necesari pentru realizarea programului de instruire, îndrumare tehnică şi metodologică, organizat de autoritatea centrală pentru personalul din Agenţiile de Protecţie a Mediului şi în cadrul laboratoarelor din direcţiile de ape ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“.

Autoritate Competentă desemnată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru evaluarea comportării în mediu a produselor pentru protecția plantelor. Experți în grupurile de lucru - Committee for Risk Assessment(RAC) și PBT în cadrul European Chemicals Agency – ECHA Helsinki, Finlanda

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: 021 305 26 00/021 305 26 31

Fax: 021 318 20 01

Email: gina.ghita@incdpm.ro

https://erris.gov.ro/LABORATORIES

Website: www.incdpm.ro

Modificat la: 2017-01-03 22:05:00
e-Cerere 544
e-Petiție