Laborator de investigare geofizică

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

 electrometrie, geologie, înclinometrie, geofizică, nivel hidrostatic, protecția mediului.

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Capabilități și competențe în domeniile Geofizică, Geotehnică, Hidrogeologie

Procesarea, interpretarea și modelarea 2D/3D a datelor geofizice în scopul descifrării structurilor geologice

Determinarea condițiilor și identificarea caracteristicilor geologice și hidrogeologice

Investigare geofizică

Tip de servicii

• Prospecțiuni geologice (identificarea succesiunii stratigrafice)

• Determinarea rezistivității terenului prin măsurători geoelectrice (evaluarea grosimii depozitelor de umpluturi, deseuri; detectarea golurilor subterane, ziduri si fundatii ingropate, rezervoare, conducte etc.)

• Studii și investigații geofizice

• Investigarea dispersiilor poluanților în sol (conturarea zonelor contaminate cu poluanți)

• Monitorizarea alunecărilor de teren

• Determinarea nivelului apei subterane

• Monitorizarea comportării în timp a construcțiilor hidrotehnice (baraje, diguri, etc.)

• Investigarea structurilor geologice acoperite de ape – rauri si lacuri.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Prospectarea, studiile și investigațiile geofizice presupun utilizarea metodelor geoelectrice capabile săpunăîn evidențăcomponenta și structura subsolului (litologie).

Tot prin utilizarea măsurătorilor geoelectrice pot fi determinate și investigate dispersia poluanților în sol și nivelul apei subterane.

Cu ajutorul măsurătorilor înclinometrice poate fi determinatădirecția, viteza și adancimea stratului instabil în cazul alunecărilor de teren.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Transportului: AFDJ (Administrația Fluvialăa Dunării de Jos); CNADNR (Compania Naționalăde Autostrazi și Drumuri Naționale din România);  

Ministeriul Mediului: ANAR (Administrația Naționalăa Apelor Române)

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Autorizație de studiu de impact

Bilanț de mediu

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. +40 (0)21 305 26 00
Fax +40 (0)21 318 20 01

E-mail: incdpm@incdpm.ro

https://erris.gov.ro/HNT

website: www.incdpm.ro

Modificat la: 2017-01-03 22:07:00
e-Cerere 544
e-Petiție