Deșeuri

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

analize fizico-chimice, periculozitate, levigare

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Analize fizico-chimice de laborator – deșeuri și nămoluri

Cercetări privind stabilirea de tehnologii de neutralizare/valorificare deșeuri periculoase și nepericuloase

Tip de servicii

Determinarea compoziției deșeurilor periculoase și nepericuloase, determinarea gradului de periculozitate a deșeurilor în vederea depozitării

Stabilirea de tehnologii privind neutralizarea deșeurilor periculoase, recuperarea și reciclarea compușilor utili din deșeuri.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Teste de levigare a deșeurilor

- Determinare: metale grele (Cu, Cd, Cr total, Zn, Pb, Ni, Fe, Mo, Ca, Mg, Hg, As, Al din deșeuri solide și levigate); hidrocarburi aromatice policiclice (PAHs) din nămolurile municipale; cianuri totale și fenoli din nămoluri; substanțe extractibile din nămoluri; umiditate, mineral, volatil; carbon organic total și carbon total; anioni: F-; Cl-; Br-; NO2-; NO3-; SO42-; PO43-

- Stabilizări și solidificări prin fixare fizico-chimică a deșeurilor periculoase

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenții de protecția mediului locale

Consilii locale, Primării

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Autorizație de studiu de impact

Bilanț de mediu

Certificate RENAR privind prezentarea cerinţelor SR EN ISO/CEI 17025:2005, validarea metodelor, estimarea incertitudinii de măsurare

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: 021 305 26 00

Fax: 021 318 20 01

E-mail: incdpm@incdpm.ro

https://erris.gov.ro/WASTE-MANAGEMENT-DEPARTAMENT

www.incdpm.ro

Modificat la: 2017-01-03 22:09:00
e-Cerere 544
e-Petiție