Laborator de durabilitatea materialelor oxidice și nanomateriale

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Denumire  laborator *

Laborator de durabilitatea materialelor oxidice și nanomateriale

Cuvinte cheie

reactii alkali-agregat, materiale oxidice, nanomateriale, caracterizare microstructurală, încercări mecanice, tratamente termice, durabilitate

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul este destinat cercetării științifice de vârf în domeniul materialelor oxidice, metalice și nanomaterialelor, în cadrul căruia se desfășoară activități de sinteză și caracterizare a acestora. Are capabilități în evaluarea reacțiilor alkali-agregate. Este dotat cu echipamente performante destinate obținerii și caracterizării materialelor

Tip de servicii

Asistență tehnică și consultanță în domeniul reacțiilor alcalii-agregat (RAA), evaluarea durabilității materialelor de construcție la acțiunea mediului înconjurător agresiv, obținere și caracterizare complexă a (nano)materialelor oxidice și metalice, expertiză tehnică și consultanță în domeniul ingineriei materialelor

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Pentru obținerea (nano)materialelor se utilizează atât rute convenționale cât și neconvenționale (piroliză, autoclavizare) de sinteză. Caracterizarea structurală se realizează cu SEM-EDX-EBSD, XRD, XRF, AFM, DTA. Proprietățile mecanice se determină prin încercări la compresiune, încovoiere și tracțiune, iar proprietățile fizice se determină cu ajutorul granulometrului laser, porozimetrului, aparatului Blaine. Durabilitatea materialelor se evaluează prin expunerea acestora în condiții non-ambient.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Centre de cercetare în domeniul ingineriei materialelor, INCD-uri, Universități

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Autorizație de studiu de impact, Bilanț de mediu, Certificate de utilizare a echipamentelor de caracterizare a materialelor, Certificat participare Interlaboratoare

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: 40 (0)21 305 26 00

Fax: 40 (0)21 318 20 01

Email: incdpm@incdpm.ro

Înreg ERRIS: https://erris.gov.ro/IMPACT-OF-BUILT-ENVIRONMENT-

Website: www.incdpm.ro

Modificat la: 2017-01-03 22:10:00
e-Cerere 544
e-Petiție