Laborator de modelare hidraulică şi hidromorfologică

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Modelare numerică, Hidraulică, Hidromorfologie

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

În cadrul laboratorului se pot realiza activităţi de modelare statistică asupra parametrilor mediului natural şi a proceselor antropice.

Laboratorul are în componenţa sa un sistem cluster cu 6 noduri ce are o capacitate mare de procesare şi stocare a datelor şi a informaţiilor obţinute în urma modelărilor numerice.

Tip de servicii

·         Hidrodinamică;

·         Simulare numerică a curgerii apelor de suprafaţă;

·         Hidromorfologie;

·         Statistică.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

În cadrul laboratorului se pot realiza activităţi de monitorizare, validare şi prelucrare complexă a datelor hidrodinamice.

Pot fi efectuate simulări numerice pentru analiza curgerii apelor de suprafaţă. Pentru rularea modelelor sunt utilizate programele de calcul: MIKE , Delft3D, CEIWR-HEC.

Calibrarea şi validarea modelelor se realizează pe baza principiului metodei DKRControl.

Din punct de vedere hidromorfologic se pot realiza estimări privind transportul de sedimente, localizarea zonelor de eroziune/ sedimentare, tendinţa de evoluţie a albiilor râurilor.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

·         Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

·         Administraţia Naţională „APELE ROMANE”;

·         Administraţia Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galaţi;

·         Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

·         Autorităţi locale administrative.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Autorizație de studiu de impact, Bilanț de mediu, Certificate de absolvire a cursurilor de modelare numerică hidromorfologică (Delft3D, Mike)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: +40 (0)21 305 26 00

+40 (0)37 229 86 00

fax:         +40 (0)21 318 20 01

e-mail:     incdpm@incdpm.ro

ERRIS:    https://erris.gov.ro/NUMERICAL-MODELING-AND-GIS

adresa website: http://www.incdpm.ro/

Modificat la: 2017-01-03 22:12:00
e-Cerere 544
e-Petiție