Laborator pentru măsurători în situ topometrice și batimetrice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

batimetrie, topometrie, monitorizare, singlebeam, multi-beam

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul este conceput pentru efectuarea de măsurători topografice şi topobatimetrice, monitorizarea factorilor de mediui, măsurători ale nivelului și vitezelor apelor de suprafață. Aceste activități sunt întreprinse de personal calificat având la dispoziție aparatură performantă (ambarcațiuni și echipamente)

Tip de servicii

Măsurători topografice şi topobatimetrice
Monitorizarea parametrilor hidrologici
Monitorizarea calităţii apei utilizând sistemele de monitorizare DKTB şi DKMR

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Măsurătorile topografice se efectueză cu ajutorul echipamentelor de ultimă generaţie marca Leica (staţie totală, nivelă, antene GNSS). Măsurătorile topobatimetrice sunt efectuate de personal instruit in achiziţii de date prin tehnologia singlebeam şi multibeam (echipamente single beam: RiverRay, River M9; multi-beam: Kongsberg GeoAcoustics GeoSwath Plus Compact). De asemenea, pentru monitorizarea calităţii apei si ihtiofaunei, laboratorul utilizează sistemele DKTB şi DKMR, în curs de brevetare.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galaţi, Primării

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Autorizație de studiu de impact, Bilanț de mediu, Kongsberg GeoAcoustics GeoSwath Plus Compact deţine standardul IHO SP-44, Diplome cursuri de instruire ADCP, sistem batimetric, sistem ROV

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: +40 (0)21 305 26 00 +40 (0)37 229 86 00

fax: +40 (0)21 318 20 01

e-mail: incdpm@incdpm.ro

înreg ERRIS: https://erris.gov.ro/HNT

website: http://www.incdpm.ro

Modificat la: 2017-01-03 22:13:00
e-Cerere 544
e-Petiție