Laborator privind monitorizarea ihtiofaunei prin telemetrie ultrasonică

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

monitorizare, sturioni,  pești, măsurători in situ, protecția mediului, telemetrie ultrasonică

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes național și comunitar, inventarierea speciilor de interes național/comunitar, elaborarea de studii de impact şi evaluare adecvată asupra biodiversității, studii de evaluare şi evoluţie a ecosistemelor prin analiza influenţei factorilor naturali şi antropici.

Tip de servicii

Rapoarte de cercetare, studii de impact, studii de evaluare adecvată.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

• Urmărirea și confirmarea perioadelor, traseelor și limitelor de migrație pentru speciile de sturioni migratori din bazinul inferior al Dunării utilizând tehnici de telemetrie ultrasonică;

• Caracterizarea populațiilor de sturioni: structura pe clase de mărime, distribuție, abundență;

• Identificarea și analiza habitatelor specifice speciilor de sturioni migratori prezente în Dunăre;

• Evaluarea comunităţilor piscicole, inclusiv speciile protejate (Natura 2000, Lista Roşie ş.a.) prin pescuit științific.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Transporturilor

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Agenția Naţională pentru Protecţia Mediului

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos - R.A. Galaţi

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Autorizație de studiu de impact, Bilanț de mediu, Autorizație de pescuit în scop științific sturioni, Autorizație de pescuit în scop științific alte specii, Adeverinta privind instruirea în marcarea sturionilor eliberată de Facultatea de Zootehnie - USAMV

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon:  +40 (0)21 305 26 00

fax:  +40 (0)21 318 20 01

e-mail: incdpm@incdpm.ro

înreg ERRIS https://erris.gov.ro/BIODIVERSITY-AND-ECOSYSTEMS-

website: www.incdpm.ro

Modificat la: 2017-01-03 22:14:00
e-Cerere 544
e-Petiție