Laborator biobază

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

animale de laborator, experiment in vivo, model animal, experiment in vitro

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Concepere şi executare experimente in vivo, realizarea de modele experimentale in vivo, analize paraclinice (biochimie, hematologie), chirurgie experimentală, testări in vitro pe culturi celulare (celule normale şi celule tumorale)

Tip de servicii

Experimente pe animale de laborator (şoareci sau şobolani) în scop ştiinţific. Experimentele se desfăşoară în cadrul proiectelor de cercetare sau sub formă de prestare serviciu, numai după obţinerea Autorizaţiei de proiect de la Autoritatea Competentă conform Ordinului 97 / 01.09.2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 25.09.2015.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Gazduire, întreţinere si realizarea de experimente pe animale de laborator. Aceste pot fi efectuate numai pe şoarece sau şobolan din liniile proprii sau pe alte linii, achiziţionate la cerere. Experimentele pot fi efectuate cu protocolul beneficiarului atunci când este posibil sau cu protocol stabilit de comun acord. Următoarele manopere / proceduri / determinari pot fi efectuate în cadrul protocoalelor (administrare produs pe diferite căi, recoltare probe, chirurgie, prelevare organe, hematologie, biochimie, studii cu echipamentele din dotare conform platformei erris).

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Institute de cercetare din diverse domenii, Facultăţi din domeniul biomedical, Institituţii din domeniul medicamentului.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Sănătăţii.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Autorizaţie Sanitară Veterinară nr. 222 / 08.03.2016– Unitate crescătoare şi utilizatoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 0213194530 interior 221, email - mg_bogdan@yahoo.com, bogdan.marinescu@ivb.ro, http://erris.gov.ro/Laboratory-animal-facility-, http://www.ivb.ro/v2/index.php/ro/37-sectii/268-biobaza

Modificat la: 2017-01-03 22:52:00
e-Cerere 544
e-Petiție