Laborator biochimie

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Proteomica, Biochimie, Biomarkeri, Patologie tumorala, Culturi celulare

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul de Biochimie Proteomica detine o infrastructura de cercetare de inalt nivel si are in componenta un colectiv calificat in domeniul proteomicii.

Tehnologii-cheie integrate: SELDI-ToF-MS, electroforeza 2D-DIGE, analiza Multiplex-xMAP, Protein Microarrays, ELISA, Western Blot, electroforeza On-Chip, Culturi celutare etc. Tehnologia de ultima ora disponibila in acest department, precum si expertiza echipei de cercetare permite studii complexe, interdisciplinare.

Scopul este sa furnizeze si sa transfere rezultatele cercetarii din domeniul descoperirii biomarkerilor/noi tinte terapeutice cu aplicatie in farmacologie.

Domenii de cercetare:

- Descoperirea de noi biomarkeri cu aplicabilitate in diagnosticul precoce in boli majore

- Aplicatii proteomice in cercetarea farmacologica

- Aplicatii proteomice in evaluarea riscurilor de mediu pentru sănătatea umană

PROIECTE DE CERCETARE:

Echipa de cercetare a fost implicata în 6 proiecte internaționale/fonduri europene in domeniul cancerului si testare de medicamente:

-  POS CCE 2.1.2, 152, Implementarea tehnologiilor proteomice pentru descoperirea de noi biomarkeri in cancer.

-  FP7-PEOPLE-IRSES-2008, PIRSES-GA-2008-230816, Natural antidiabetic & anti-hypertensive drugs.

- POS-DRU Structural funds nr. 58819, Sistem de formare profesionala a personalului medical in domeniul noilor tehnologii din sistemul de sanatate (diagnostic molecular), Teaching and management.

- POS-DRU, Axa prioritară 1, Dezvoltarea resurselor umane - doctoranzi și postdoctoranzi - pentru cercetare de excelență în domeniile sănătate și biotehnologii”- POSDRU/159/1.5/S/141531.

- POS-DRU, Axa prioritară 1 „CERO – Profil de Carieră: Cercetător Român”, POSDRU/159/1.5/S/135760

- POS-DRU 31081, Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie integrată de învăţământ superior medical (studii de licenţă şi masterat) şi a unei reţele de parteneriat interuniversitare în domeniu, Teaching and management

Tip de servicii

-       Servicii cercetare

-       Servicii medicale (prestari servicii medicale)

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Servicii cercetare:

Profil proteomic si identificare de biomarkeri utilizand spectrometria de masa de tip SELDI-TOF MS

Electroforeza bidimensionala de inalta performanta 2D SDS-PAGE si DIGE

Determinare cantitativa multiplex (citokine, chemokine, factori de crestere, hormoni, alte molecule de sermnalizare, miRNA etc.) pe platforma Luminex 200.

Western blot

Paneluri de biomarkeri pentru diagnosticarea precoce, terapii optimizate si personalizate

Culturi celulare – modele experimentale si functionale

ELISA

Testare Produsi - Imunotoxicologie, Toxicologie In Vitro, Farmacologie In Vitro:

- modele experimentale in vitro, ex vivo; profilul  citokinelor/chemokinelor; capacitatea limfoproliferativa

- teste citotoxice de baza; semnalizare celulara; modulare dependenta de citotoxicitate si apoptoza; toxicoproteomica; metabolomica; transport molecular

- teste de eficacitate in vitro (actiuni anti-inflamatorii, anti-tumorale, anti-oxidante); interactiuni medicamentoase; interferente medicamente - compusi naturali in farmacocinetica si farmacodinamie.

Servicii medicale(analize de biochimie, markeri tumorali, hormoni)

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Sanatatii, Ministerul Educației Nationale și Cercetării Științifice, Case de asigurari de sanatate (CASMB si OPSNAJ), IMM (domenii: compusi farmaceutici, bioproduse)

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de acreditare RENAR Nr. LM 162 (SR EN ISO 15189:2013)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon 0213194528/int 204

fax:0213194528

e-mail: bioch@vbabes.ro

înreg ERRIS: http://erris.gov.ro/Biochemistry-Protheomics-Lab

website: http://www.ivb.ro/

Modificat la: 2017-01-03 22:54:00
e-Cerere 544
e-Petiție