Laborator imunopatologie

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Imunodiagnostic, citometrie in flux, imunogenomica

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul Imunopatologie a fost infiintat in 1969 siare în prezent ca obiective de bază ale cercetării evaluarea modificărilor statusului imun umoral şi celular în afecţiuni cu componentă imună, implementarea de noi metode şi criterii de imunodiagnostic, studiul mecanismelor răspunsului imun antitumoral, imunomodulare şi imunoterapie. De asemenea, o activitate constantă este cea de imunodiagnostic clinic în calitate de laborator de analize.Laboratorul este deschis tuturor potenţialilor utilizatori din institut şi accesibil grupurilor de cercetare din alte centre. Activitatea laboratorului raspunde numeroaselor solicitări pentru efectuarea de determinări la citometrul în flux, sorter sau la microscopul de fluorescenta în cadrul proiectelor institutului sau parteneriatelor cu colaboratori externi.

Tip de servicii

In laborator se efectueaza servicii medicale in regim compensat pe baza biletelor de trimitere tip, eliberate de medicii de familie sau specialisti care au contracte cu casele de asigurari care sunt in relatii contractuale cu institutul.In cazul in care aceste cerinte nu sunt indeplinite, pacientii pot efectua analizele contra cost.

Cursuri:oferirea unor informaţii de bază despre aparatura şi suportul informatic utilizate în citometria în flux, precum şi a unor noţiuni teoretice generale privitoare la citometria în flux ca tehnică descriptivă, analitică şi de interpretare a datelor; deprinderea unor abilităţi practice de bază în citometria în flux, cu introducere în aplicaţiile clinice.

Metode de instruireaplicate: prezentări audio/video tip PowerPoint, scheme şi desene pe tabla de prezentare sau ecran, filme demonstrative ale tehnicii instruite, note de curs pe suport de hârtie, consultaţii individuale sau cu întregul grup de cursanţi, aplicaţii practice.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Laboratorul de Imunopatologie are activitate de cercetare si  activitate de prestaţii în immunodiagnostic. Activitatea de diagnostic  constă în analize hematologice şi imunologice pentru unităţi medicale clinice spitaliceşti şi ambulatorii din toată ţara.

Unitatea de Citometrieîn Flux, este anexată laboratorului de Imunopatologie. Aceasta desfăşoara activităţi de investigare celulară la citometrul în flux pentru toate secţiile din institut, acoperind o gamă largă de domenii de utilizare a tehnicii: imunofenotipare celulară, ciclu celular şi apoptoză, determinări de calciu celular, determinarea fenotipului HLA-B27.

Teste de imunitate umorala: determinarea cantitativa a imunoglobulinei G, A, M, E serice; determinarea cantitativă a inhibitorului C1; determinarea cantitativa a fractiunilor C3 si C4 ale complementului; determinarea cantitativă a proteinei C reactive; determinarea calitativă şi semicantitativă a anticorpilor antistreptolizină-O (ASLO); determinarea calitativă a factorului reumatoid (FR); determinarea cantitativă şi calitativă a autoanticorpilor serici (ANA, AMA, ASMA, AGPA, LKM, anti-ADN dublu catenar, c si p-ANCA); imunoelectroforeza; electroforeza proteinelor serice; determinare crioproteine; hemoleucograma.

Teste de imunitate celulara: imunofenotiparea limfocitara; raport CD4/CD8; determinarea HLA-B27; teste de transformare limfocitarala PPD si mitogeni; fagotest.

 

Teste microbiologie: exsudate nazale si faringiene; urocultura; antibiograme.

 

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Sanatatii

Ministerul Educatiei si Cercetarii

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Unităţi medicale clinice spitaliceşti şi ambulatorii din toată ţara

Cabinete de medicina de familie

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificare ISO9001

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon: 021-3192732/206

Fax: 021-3194528

Email: imunodg@vbabes.ro

Inreg ERRIS

Website: https://erris.gov.ro/Imunopatology-Laboratory-1

Modificat la: 2017-01-03 22:57:00
e-Cerere 544
e-Petiție