Laborator ambalarea produselor alimentare

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Ambalaje, produse alimentare, migrare globală, migrare specifică, simulanţi alimentari, Regulament (CE) nr.10/2011, proprietăți fizico-mecanice, proprietăți de barieră, metale grele, minerale, AAS, ICP-MS, aminoacizi, IC.

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul are expertiză în testarea materialelor de ambalare în vederea contactului cu alimentele (acreditare iniţială RENAR, 2003).

Laboratorul are competenţe necesare pentru: caracterizare fizico-mecanică a ambalajelor, analiza conţinutului de metale grele şi minerale din ambalaje şi alimente, analiza aminoacizilor din alimente.

Tip de servicii

Activitatea laboratorului este axată pe următoarele direcţii:

A.       Controlul conformităţii şi monitorizarea materialelor de ambalare care vin în contact cu alimentele.

B.       Verificarea conţinutului de contaminanţi (metale grele) şi a elementelor nutritive (cerinţe de etichetare) din produse şi suplimente alimentare.

Activităţi de cercetare (proiecte naționale: PNII, PNIII, ADER, Program Nucleu și internaționale: EUREKA, SUSFOOD, Erasmus+, H2020).

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Laboratorul poate oferi următoarele servicii: testarea materialelor destinate contactului cu alimentele, analiza conţinutului de metale grele din materialele de ambalare, testarea migrării specifice de metale grele în simulanţi alimentari, testarea proprietăţilor de barieră şi a proprietăţilor fizico-mecanice ale filmelor flexibile destinate ambalării alimentelor, analiza conţinutului de metale, metale grele şi minerale din produsele alimentare, analiza profilului de aminoacizi al produselor alimentare cerealiere.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

MENCS, ANCSI, UEFISCDI, MADR, INSP, ANSVSA, DSV, ANPC, Agenți economici din domeniu

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat de acreditare RENAR Nr. LI 1049 din 16.06.2016

 Autorizaţie sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor nr.

 58/14.12.2015 (ANSVSA)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresă website)

Telefon: 021.620.58.33/34/35; fax: 021.620.58.33/34/35

e-mail: gabi.mustatea@bioresurse.ro

înreg. ERRIS: http://erris.gov.ro/Food-Packaging-Laboratory

website: www.bioresurse.ro

Modificat la: 2017-01-03 23:09:00
e-Cerere 544
e-Petiție