Laborator biochimie coloidală

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

analiza reologică, calorimetrie cu scanare diferențială, sistem Mixolab

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

- stabilirea comportamentului reologic al aluatului;

- studii privind influenţa aditivilor (enzime, gluten, amidon) asupra calităţii făinurilor;

- cercetări privind diversificarea materiilor prime pentru industria de panificaţie;

- cercetări privind structura amidonului;

- studii privind degradarea amidonului prin SDmatic;

- investigaţii privind tranziţiile termice în produse alimentare prin calorimetrie cu scanare diferenţială;

- măsurători de vâscozitate;

- proiecte de cercetare în domeniu.

 

Tip de servicii

Facilități analitice

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- activități de cercetare privind tranzițiile termice în produsele alimentare;

- activități de cercetare privind comportarea reologică a aluatului folosind sistemul Mixolab;

- determinarea absorbției apei și a proprietăților reologice folosind farinograful;

- analiza proprietăților reologice ale aluatului folosind extensograful și alveograful;

- analiza amidonului deteriorat;

- analiza vâscozității;

- cercetări privind caracterizarea unor tipuri de amidonuri native prin metode de analiză fizico-chimică, termică şi senzorială.

 

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; ANSVSA; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; Agenți economici din industria alimentară.

 

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Autorizaţie sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. 58/14.12.2015 (ANSVSA) (2 metode)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresă website)

Tel/fax: 031.620.58.33

alina.culetu@bioresurse.ro; alinaculetu@gmail.com

https://erris.gov.ro/Colloidal-Biochemistry-Laborator

www.bioresurse.ro

Modificat la: 2017-01-03 23:12:00
e-Cerere 544
e-Petiție