Laborator de agrochimie şi nutriţia plantelor (LANP)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Îngrășăminte, fertilizanți, agricultură, testare agrochimică, agrochimie, protecția mediului, studii agrochimice

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Laboratorul execută activități de cercetare, testări agrochimice în cadrul unor proiecte/programe de cercetare, contracte de testare a îngrăşămintelor în vederea obţinerii autorizației de utilizare în România si asistenţă tehnică in formularea și implementarea tehnologiilor de obținere a fertilizanților.

Tip de servicii

Cercetări, studii, expertize, asistenţă tehnică în cadrul proiectelor de cercetare şi contracte de cercetare/economice privind testarea îngrăşămintelor în vederea autorizării pentru folosire în agricultura din România. Laboratorul oferă formule de fertilizanţi, elaborează și implementează tehnologii de obţinere a îngrăşămintelor chimice.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Testare complexă a unor produse fertilizante româneşti şi străine pentru obţinerea aprobării de utilizare în agricultură;

Cercetarea, formularea şi testarea de îngrăşăminte noi;

Stabilirea unor metode neconvenţionale de fertilizare a culturilor, cu impact redus de mediu;

Programe de fertilizare a culturilor;

Cartare agrochimică;

Caracterizarea evoluţiei agrochimice a solului sub influenţa diferitelor metode de fertilizare şi de agrotehnică;

Teste de levigare a nutrienților;

Evaluarea eficienţei agronomice a surselor reziduale secundare cu valoare fertilizantă.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcţiile Judeţene pentru Agriculturăși Dezvoltare Rurală

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Afacerilor Interne

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Laborator abilitat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru coordonarea Rețelei Naționale de Testare a Îngrășămintelor în vederea Autorizării pentru comercializare și utilizare în agricultură conform Ordinului 6/22/2004 cu modificarile si completarile ulterioare prin Ordinul  interministerial 94/1378/1071 din 2010 și Legea 232/2010 privind importul de îngrășăminte în România.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website)

Telefon: Tel.: +40-213184458, +40-213184349;

Fax: +40-213184348

Web:http://www.icpa.ro

E-mail: office@icpa.ro

Adresa ERRIS: (https://erris.gov.ro/Fertilizers-agro-chemical-te)

Modificat la: 2017-01-03 23:54:00
e-Cerere 544
e-Petiție