Laborator de încercări și controlul calității îngrășămintelor (LICCI)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Îngrășăminte, fertilizanți, amendamente, agricultură, mediu

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Prestări de servicii de încercări pentru controlul calităţii îngrăşămintelor conform legislaţiei actuale din domeniu (laborator de referinţă), activitati de cercetare, asistenţă tehnică și analize chimice pentru proiecte/programe de cercetare, contracte de testare a îngrăşămintelor în vederea obţinerii avizului de utilizare în România.

Tip de servicii

Analize complexe in domeniul fertilizanților chimici și amendamentelor utilizate în agricultură (N,P,K, Mg, S, Fe, Cu, Zn, Mn, B, Biuret, Ca, putere de tamponare). Laboratorul execută formule de fertilizanţi și elaborează și implementează tehnologii de obţinere a îngrăşămintelor chimice.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Analiza fertilizanților chimici și amendamentelor, conform Regulamentului (CE) nr. 2003/2003, anexa IVB;

Analize în regim acreditat și neacreditat pe mostre de îngrăşăminte în vederea importului de îngrăşăminte, conform Legii 232 / 2010;

Analize mostre prelevate în cadrul activităţilor de inspecţie la nivel naţional;

Analize mostre de îngrăşăminte aflate în etapa de testare agrochimică în vederea autorizării de utilizare în agricultura din România, conform Ordinului interministerial 6/22 din 2004;

Elaborare si validare formule de fertilizanți și tehnologii de obținere.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcţiile Judeţene pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Afacerilor Interne

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

Certificat de acreditare RENAR nr. LI 673;

Laborator abilitat de MADR ca laborator de analiză în domeniul îngrășămintelor conform Ordinului 6/22/2004 cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul  interministerial 94/1378/1071 din 2010 și Legii 232/2010 privind importul de îngrășăminte în România;

Laborator notificat la CE ca laborator de referință pentru România în domeniul îngrășămintelor chimice.

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website)

Telefon: Tel.: +40-213184458, +40-213184349;

Fax: +40-213184348

Web:http://www.icpa.ro

E-mail: office@icpa.ro

Adresa ERRIS: (https://erris.gov.ro/Laboratory-for-fertilizers-q)

Modificat la: 2017-01-03 23:55:00
e-Cerere 544
e-Petiție