Laborator de bune practici experimentale

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

BPE, PPP (produse de protecţie a plantelor)

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Agricultură, cultura plantelor, testare eficacitate biologică şi selectivitate a produselor pentru protecţia plantelor la culturile de cartof şi sfeclă de zahăr. Laboratorul dispune de câmp experimental unde este testată eficacitatea biologică şi selectivitatea produselor de protecţie a plantelor şi spaţii adecvate pentru preluarea, stocarea, şi manipularea PPP cu respectarea legislaţiei în vigoare privind structura şi dotarea specifică a acestuia.

Tip de servicii

Testare de eficacitate biologică şi selectivitate pentru produsele de protecţia plantelor la culturile de cartof şi sfeclă de zahăr.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Servicii de specialitate privind testarea eficacitităţii biologice şi selectivităţii PPP în câmp în sistem experimental adecvat prelucrării statistice a rezultatelor conform normelor BPE. Serviciile sunt solicitate majoritar de către firmele naţionale şi multinaţionale producătoare de PPP şi care sunt interesate în introducerea acestora pe segementul de piaţă specific acestor produse.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

CERTIFICAT de recunoaştere oficială a testelor de eficacitate biologică emis de MADR-Agenţia Naţională Fitosanitară-Comisia Naţională de Omolgare a Produselor de Protecţia Plantelor pe perioada 2015-2020

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website)

Tel: 0268-476795, Fax: 0268-476608, E-mail: icpc@potato.ro, www.potato.ro

Modificat la: 2017-01-03 23:59:00
e-Cerere 544
e-Petiție