Analize economice, statistică, informatică

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

impact economic, baze de date, capacitate de suport, statistici în turism

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

realizarea de cercetări privind impactul economic, social și de mediușideterminarea contribuției economice a turismului etc.

Tip de servicii

-       documentații și studii de cercetare;

-       baze de date;

-       asistență tehnică de specialitate în domeniu.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

-         studii și cercetări privind impactul economic, social și de mediu;

-         evaluarea contribuției economice a turismului prin Contul Satelit al Turismului;

-         determinarea capacităţii de suport în localităţile şi zonele ce se amenajează în scopuri turistice;

-         baze de date în turism.

-         documentații tehnico-economice pentru proiectare, modernizare și execuție în turism.

-         consultanță și asistență tehnică pentru accesarea de fonduri europene în domeniu.

-         evaluări de societăți comerciale, active și terenuri;

-         colaborări în parteneriate internaționale.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

-         autorități publice centrale (Autoritatea Națională pentru Turism, Ministerul Economiei, Comerțului și Relației cu Mediul de Afaceri, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Culturii, Institutul Național de Statistică etc.),

-         autorități publice locale (Consilii Locale, Consilii Județene).

-         administrații / custozi ai ariilor naturale protejate

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

-         nu este cazul

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website

Tel/Fax: 021.316.25.35, 021.316.25.65

E-mail: incdt@incdt.ro

Înregistrare ERRIS: https://erris.gov.ro/incdt

Website: www.incdt.ro

Modificat la: 2017-01-04 00:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție