Valorificarea resurselor turistice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

strategii, amenajare turistică, evaluare potențial turistic, atestare stațiuni

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

realizarea de cercetări fundamentale și aplicative pentru dezvoltarea durabilă a turismului şi creşterea eficienţei activităţii de turism

Tip de servicii

-       documentații și studii de cercetare;

-       asistență tehnică de specialitate în domeniu.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

-         strategii în domeniul turismului la nivel național, regional și local și pe forme de turism;

-         studii privind amenajarea şi dezvoltarea turismului;

-         studii de necesitate și oportunitate pentru amenajarea unor zone și obiective turistice;

-       studii privind evaluarea potențialului turistic;

-       studii de fundamentare privind atestarea anumitor zone și localități ca stațiuni turistice, balneare, climatice sau balneoclimatice;

-       colaborări în parteneriate internaționale.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

-         autorități publice centrale (Autoritatea Națională pentru Turism, Ministerul Economiei, Comerțului și Relației cu Mediul de Afaceri, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Culturii etc.),

-         autorități publice locale (Consilii Locale, Consilii Județene).

-         administrații / custozi ai ariilor naturale protejate

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

-         nu este cazul

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website

Tel/Fax: 021.316.25.35, 021.316.25.65

E-mail: incdt@incdt.ro

Înregistrare ERRIS: https://erris.gov.ro/incdt

Website: www.incdt.ro

Modificat la: 2017-01-04 00:03:00
e-Cerere 544
e-Petiție