Departament transfer tehnologic, diseminare și relații publice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

valorificare rezultate cercetare, diseminare/vizibilitate, relații publice

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Transfer Tehnologic, Diseminare și relații publice:activități de diseminare/conștientizare/vizibilitate în cadrul proiectelor (internaționale și nationale), creare si editare materiale diseminare, elaborare comunicate de presă, asigurarea relației cu mass-media

Bibliotecacu peste 43.500 volume

Jurnalul științific“Cercetări Marine/Recherches Marines” Formare profesională: centrul de formare și pregătire profesională în domeniul protecției mediului și domeniul pescăresc

Activități educaționale: practici studentești, educație ecologică, colecția ihtiologică a INCDM

Tip de servicii

- Cooperare cu instituții colaboratoare pentru susținerea transferului tehnologic, valorificarea cercetării, participarea la activități expoziționale, organizare evenimente științifice

- Servicii de formare profesională

Descrierea serviciilor oferite de laborator

•Activități de diseminare/vizibilitate proiecte europene: elaborare comunicate de presa, facilitare relații media, elaborare materiale diseminare (postere, pliante etc.)

• “Cercetări Marine/Recherches Marines” (open access online, indexat în Google Scholar)

•Acces la Bibliotecă (fond carte cca. 43.000 ex.)

 • Organizare de evenimente științifice (workshop-uri, conferințe, intâlniri stakeholders etc.) aparatură multimedia, instalație sunet/traducere simultană, conexiune wi-fi)

•Găzduire practici studențești, îndrumare și realizare lucrări de licență, dizertație, teze doctorat

• Organizare cursuri acreditate de perfecționare în domeniul pescăresc, protecției mediului etc. (cod COR 615201, 921303, 242304, 321131)

•Asigurarea custodiei Rezervației Marine Vama Veche - 2 Mai (rezervație naturală și sit Natura 2000)

•Activități educaționale/Clubul Junior Ranger de la Școala Gimnazială 2 Mai/Școli partenere din județul Constanța

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetări Ştiinţifice; Ministerul Mediului; Ministerul de Interne; Agenţii teritoriale de Mediu; Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu; Poliția de Frontieră Română; Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; Direcţia Apelor - Dobrogea Litoral; Poliția de Frontieră Constanța; Garda de Coastă; ISU Dobrogea, Instituția Prefectului Județul Constanța, Primăria Municipiului Constanța; Autorități portuare,  universități, școli și licee.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

Certificat ISO 9001

Certificat ISO 14001

Certificat OHSAS 18001

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website

Telefon:  +40 241 543288;  +40 241 540870

Fax: +40 241 831274; www.rmri.ro

Date Contact Șef Departament: Dr. Mariana Golumbeanu, e-mail: golumbeanum@gmail.com

Dr. Magda I.Nenciu, e-mail: magdalena.nenciu@gmail.com

Modificat la: 2017-01-04 00:22:00
e-Cerere 544
e-Petiție