Laborator analize granulometrice

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

sedimente, analiza granulometrică prin sitare, site granulometrice

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Textura sedimentelor din substratul depozitelor superficiale ale sedimentelor marine, costiere și lacustre;

Laboratorul dispune de echipamente (echipament de sitat, site, binocular) și personal (3 persoane, 2 studii superioare și un tehnician) pentru efectuarea de cca. 10 probe pe zi;

Personalul este format din geolog, inginer construcții  și tehnician;

Laboratorul are o suprafață de 35 m. p.și este dotat cu echipament de cernere, site achiziționate în anul 2013 de la fima Retsch. Rezultatele analizei se prelucrează cu softul EasySieve, versiunea 4.1.

Tip de servicii

 - Prelevare probe sedimentare;

 - Analiza macroscopică a granulelor sedimentare cu binocularul;

 - Fișă de analiză granulometrică;

 - Distribuția claselor sedimentare;

 - Parametri statistici ai datelor granulometrice

Descrierea serviciilor oferite de laborator

 - Analiza macroscopică a granulelor sedimentare se referă la tipul de sedimente (minerale, biogene), forma particolelor (gradul de rulare);

 - Fișa granulometrică reprezintă greutatea fracțiunilor cântărite de pe fiecare sită în grame și la sută.

 - Distribuția claselor sedimentare reprezintă frecvența simplă (histograma) și frecvența granulometrică cumulată (curba granulometrică);

Parametri statistici ai datelor granulometrice reprezentati de:

·                     parametrii tendinței centrale a distribuției a distribuției;

·                     parametrii uniformității distribuției;

·                     parametrii gradului de asimetrie;

·                     parametrii gradului de ascuțime a curbei de frecvență.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educaţiei  Naţionale si Cercetări Ştiinţifice; Ministerul Mediului; Ministerul de Interne;Agenţia Naţionala de Mediu; Agenţii teritoriale de Mediu; Garda Naţionala de Mediu, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu; Politia de Frontiera Romana,; Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; Compania Naţionala „Apele Romane”; Ag. Națională pentru Pescuit si Acvacultura,  Direcţia Apelor – Dobrogea Litoral; Politia de Frontiera Constanta; Garda de Coasta; ISU Dobrogea, Institutia Prefectului Constanta

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat ISO 9001,

Certificat ISO 14001,

Certificat OHSAS 18001

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon:
+40 241 543288

+40 241 540870

Fax:
+40 241 831274

www.rmri.ro

Modificat la: 2017-01-04 00:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție