Laborator măsurări şi analize fizico-chimice (LMA)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

nutrienți, contaminanți, metale grele, pesticide, hidrocarburi aromatice polinucleare, eutrofizare, poluare, apă de mare, sedimente, biota

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

În cadrul laboratorului se desfășoară activități de cercetare a ecosistemelor marine și de încercare și dezvoltare a metodelor analitice pentru analiza apei de mare, sedimentelor marine și biotei. Domeniile cheie de expertiză se referă la eutrofizare (cauze – nutrienți, carbon organic total și efecte – oxigen dizolvat) și poluare marină prin prezența contaminanților (metale grele, hidrocarburi petroliere și poliaromatice, pesticide, PCB-uri) și efectelor acestora (bioacumulare, biomarkeri). Printre preocupările recente se regăsește și testarea eficienței și toxicității dispersanților la Marea Neagră. Expertiza în domeniul analitic constă în validarea metodelor, asigurarea controlului și calității datelor, utilizarea software-ului oceanografic și de statistică.

Tip de servicii

Măsurători și Analize Fizico-Chimice pentru apa marină, sedimente și biota (organisme)

Descrierea serviciilor oferite de laborator

-          determinarea pH-ului, salinității, oxigenului dizolvat și saturației, consumului chimic de oxigen CCO-Mn, consumului biochimic de oxigen CBO5, conținutului în suspensii solide totale

-          determinarea nutrienților (fosfați, azotați, azotiți, amoniu, silicați) în apă de mare determinarea carbonului organic total (TOC) în apă, sedimente și organisme

-          determinarea metalelor grele din apă, sedimente si organisme;

-          determinarea conținutului de pesticide organoclorurate din apă, sedimente și organisme;

-          determinarea conținutului de PCB-uri din apă și sedimente

-          determinarea conținutului de hidrocarburi poliaromatice din apă, sedimente și organisme;

-          testarea eficienței și toxicității dispersanților în condițiile particulare Mării Negre

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educaţiei  Naţionale si Cercetări Ştiinţifice; Ministerul Mediului; Ministerul de Interne;Agenţia Naţionala de Mediu; Agenţii teritoriale de Mediu; Garda Naţionala de Mediu, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu; Politia de Frontiera Romana,; Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; Compania Naţionala „Apele Romane”; Ag. Națională pentru Pescuit si Acvacultura,  Direcţia Apelor – Dobrogea Litoral; Politia de Frontiera Constanta; Garda de Coasta; ISU Dobrogea, Institutia Prefectului Constanta

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificări UKAS Management Systems (URS)

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 18001:2007

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon:
+40 241 543288

+40 241 540870

Fax:
+40 241 831274

www.rmri.ro

Modificat la: 2017-01-04 00:32:00
e-Cerere 544
e-Petiție