Laborator macrobentos

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Zoobentos, Fitobentos

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Analiza calitativă și cantitativă a comunităților fito și zoobentice de la litoralul românesc al Mării Negre. Laboratorul este dotat cu echipamente de prelevare și analiza probelor din punct de vedere calitativ și cantitativ precum:

- ambarcațiune RIB

- echipamente pentru realizarea cercetărilor subacvatice

- Van Veen, Day grab, dragi,

- Stereomicroscop

Tip de servicii

Furnizarea de date actualizate privind starea comunităților bentice

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Elaborarea anuală a unui document privind starea mediului marin și costier.  Evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă utilizănt ca indicator comunitățile bentice.  Evaluarea impactului unor activități antropice asupra comunităților bentice. Îndeplinirea condițiilor din Directiva Cadru Strategia Marină privind atingerea stării ecologice bune (SEB) prin evaluarea descriptorilor 1 ( Biodiversitatea) și 2 (Specii non-indigene).

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educaţiei  Naţionale si Cercetări Ştiinţifice; Ministerul Mediului; Ministerul de Interne;Agenţia Naţionala de Mediu; Agenţii teritoriale de Mediu; Garda Naţionala de Mediu, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu; Politia de Frontiera Romana,; Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; Compania Naţionala „Apele Romane”; Ag. Națională pentru Pescuit si Acvacultura,  Direcţia Apelor – Dobrogea Litoral; Politia de Frontiera Constanta; Garda de Coasta; ISU Dobrogea, Institutia Prefectului Constanta

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat ISO 9001,

Certificat ISO 14001,

Certificat OHSAS 18001

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel.+40241543288; +40 241 540870; Fax. +40241831274; Email. office@alpha.rmri.ro; Adresa website. www.rmri.ro

Modificat la: 2017-01-04 00:34:00
e-Cerere 544
e-Petiție