Laborator PLANCTON

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

fitoplancton, zooplancton, înfloriri algale, monitoring, Marea Neagră

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Analiza calitativă și cantitativă a comunităților fitotoplanctonice și zooplanctonice de la litoralul românesc al Mării Negre.

Implemetare legislatie de mediu.

Laboratorul este dotat cu echipamente de prelevare și analiză a probelor din punct de vedere calitativ și cantitativ precum:

- Butelii NISKIN;

- Filee zooplanctonice tip JUDAY, NANSEN, HANSEN;

- Echipamente multiparametru de monitorizare a calității apei (conductivitate, temperatură, densitate, pH, oxygen, clorofilă, alge albastre-verzi, turbiditate, FDOM/CDOM);

- Microscoape, stereomicroscoape, microscoape inverse cu sisteme de achiziție foto-video și prelucrare a imaginilor;

- Spații de laborator pentru experimentare culturi de microalge și organisme zooplanctonice.

Tip de servicii

Monitorizare, Evaluare, Consultanță stiințifică, Consultanță de mediu, Suport pentru implementarea legislației de mediu.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Servicii de monitorizare a mediului marin. Servicii de evaluare a stării mediului marin și testare a diverșilor compuși prin teste de toxicitate pe organisme planctonice, Consultanță științifică pe domeniul marin, componenta planctonică. Participarea la competiții de proiecte de cercetare și implementarea acestora. Servicii de obținere de acorduri și avize de mediu pentru planuri, programe și proiecte. Suport știintific pentru implementarea legislatiei de mediu nationale (ex.: Programul de monitorizare a mediului marin) sau Directive Europene (ex.: Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin).

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educaţiei  Naţionale si Cercetări Ştiinţifice; Ministerul Mediului; Ministerul de Interne;Agenţia Naţionala de Mediu; Agenţii teritoriale de Mediu; Garda Naţionala de Mediu, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu; Politia de Frontiera Romana,; Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; Compania Naţionala „Apele Romane”; Ag. Națională pentru Pescuit si Acvacultura,  Direcţia Apelor – Dobrogea Litoral; Politia de Frontiera Constanta; Garda de Coasta; ISU Dobrogea, Institutia Prefectului Constanta

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat ISO 9001,

Certificat ISO 14001,

Certificat OHSAS 18001

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel.+40 241 543288; +40 241 540870; Fax. +40 241 831274; Email: office@alpha.rmri.ro; Adresa website: www.rmri.ro

Modificat la: 2017-01-04 00:39:00
e-Cerere 544
e-Petiție