Managementul integrat al zonei costiere şi planificare maritimă spaţială

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

management integrat, zona costieră, planificare maritimă spațială

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

În cadrul laboratorului se desfășoară activități de cercetare a politicilor maritime integrate. Domeniile de expertiză se referă la activități privind Managementul Integrat al Zonei Costiere, Planificare Maritimă Spațială, evaluare presiuni antropice asupra mediul marin și costier, dezvoltarea durabilă a sistemelor socio-economice in spațiul litoral.

Tip de servicii

- gestionarea activităților costiere şi  maritime folosind metodologii și indicatori în scopul protejării şi conservării calității mediului şi a resurselor exploatabile

Descrierea serviciilor oferite de laborator

- Studii naționale și internaționale privind Managementul Integrat al Zonei Costiere și Planificare Maritimă Spațială

- Elaborarea raportului de starea mediului marin și costier (contribuții directe la capitolele Managementul Integrat al Zonei Costiere, Planificare Maritimă Spațială, presiuni antropice asupra mediul marin și costier)

- Punct Focal Național Comisia pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării (Black Sea Commission)

- Punct Focal Național Agenţia Europeană de Mediu (EEA/EIONET) - NRC Marine ICZM: Dr. Mariana Golumbeanu

- asigura Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Național al Zonei Costiere (OUG 202/2002 privind gospodarirea zonei costiere, modificata prin Legea 280/2003 – Legea zonei costiere)

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Educaţiei  Naţionale și Cercetări Ştiinţifice; Ministerul Mediului; Ministerul de Interne; Agenţia Naţionala de Mediu; Agenţii teritoriale de Mediu; Garda Naţionalâ de Mediu, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu; Poliția de Frontieră Română; Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; Compania Naţională „Apele Romane”; Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultura,  Direcţia Apelor – Dobrogea Litoral; Poliția de Frontiera Constanța; Garda de Coastă; ISU Dobrogea, Instituția Prefectului Constanța

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Certificat ISO 9001

Certificat ISO 14001

Certificat OHSAS 18001

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Telefon:  +40 241 543288;  +40 241 540870

Fax: +40 241 831274; www.rmri.ro

Email: mgolumbeanu@alpha.rmri.rigolumbeanum@gmail.com

Modificat la: 2017-01-04 00:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție