Laborator analize soluri

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

Silvicultură, pedologie, analize sol, analize foliare

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Sistematica solurilor forestiere

Tipologia staţională forestieră

Cartare pedostaţională

Reconstrucţie ecologică

Evaluarea impactului asupra solurilor forestiere

Monitorizarea calităţii solurilor forestiere

Evaluarea gradului de poluare a solurilor forestiere

Tip de servicii

În cadrul laboratorului se realizează analiza probelor de sol, interpretarea rezultatelor, diagnosticarea şi prelucrarea informaţiilor

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Anazile de sol: chimice (pH, conductivitate, micro şi macroelemente - forme accesibile şi totale, azot total, carbon organic, humus total, carbonaţi, aciditate hidrolitică - SH, baze de schimb cationic - SB şi fizice (umiditate, granulometrie, coeficient de higroscopicitate, capacitate de apă în câmp, densitate aparentă, densitate specifică)

Analize foliare: macro şi micro elemente - forme totale, azot, carbon, sulf

 

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Agriculturii

Regia Naţională a Pădurilor, Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului

Direcţii Silvice judetene, Agenţii judeţene pentru Protecţia Mediului

Programul ICP Forests al Naţiunilor Unite pentru Europa

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

Acreditare internaţională ICP – Forests (intercalibrare)

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

0213503238

0213503245

icas@icas.ro

înreg ERRIS

http://www.icas.ro

Modificat la: 2017-01-04 01:41:00
e-Cerere 544
e-Petiție