Laborator de analize foliare şi pedologice (INCDS Staţiunea Braşov)

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

analize fizico-chimice, soluri forestiere, orizonturi pedogenetice, analiza material vegetal

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Soluri forestiere, poluare , biodiversitate, nutritie minerala a solurilor si foliara.                                            

Se efectueaza analize pentru: amenajarea padurilor, studii pedostationale, evaluarea poluarii ecosistemelor forestiere, impadurirea terenurilor degradate, constituirea perdelelor forestiere de porotectie a terenurilor agricole si a drumurilor.                                                 

Tip de servicii

analize soluri si material vegetal

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Analiza proprietatilor fizice ale solurilor: textura, densitate aparenta, porozitate

Analiza proprietatilor chimice ale solurilor: pH, humus, azot total, miicroelemente asimilabile, suma bazelor de schimb, hidrogen de schimb, capacitate totala de schimb cationic, grad de saturatie in baze, metale grele, carbonati si saruri solubile; 

Umiditatea solului si capcitatea de suctiune a apei din sol

Respiratia solului

Bacteriile din sol

Analize chimice material vegetal: elemente nutritive si metale grele.         

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Apelor, Padurilor si Mediului

Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA

Administratorii de păduri private (primării)

Programul ICP Forests al Naţiunilor Unite pentru Europa.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

Certificari:

-       rezultatele anuale ale exercitiilor de intercalibrare pentru material vegetal ICP-Forests laboratories "Needle/Leaf Interlaboratory Comparison test " ; 2008-2015.

-       rezultatele exercitiilor de intercalibrare pentru sol ICP-Forests laboratories "Soil Interlaboratory Comparison test " ; 2009, 2012, 2015.

-       Analizele au fost utilizate in proiecte nationale (program nucleu, partereneriate, tinere echipe, etc.) si international (FUTMON, LIFE, etc).

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website

Tel : 0268/419936; 0742333471

Fax: 0268/415338

Email: dora_lucaci@yahoo.com

Inregistrare  ERRIS:  https://erris.gov.ro/Forest-Ecology-E2

Website: www.icasbv.ro

Modificat la: 2017-01-04 01:42:00
e-Cerere 544
e-Petiție