Laborator fiziologia plantelor

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

analize, parametrii fiziologici, biomasa

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Silvicultura, pepiniere silvice, regenerarea padurilor, schimbari climatice

Tip de servicii

Analize fiziologice de laborator

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Laboratorul de fiziologia plantelor din centrala INCDS „Marin Dracea” efectueaza analize cu privire la:  determinarea principalilor parametrii fiziologici ai plantelor (respiratie, transpiratie, fotosinteza, s.s.), determinarea biomasei uscate, stocarea carbonului, monitorizarea gazelor cu efect de sera.

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

Ministerul Mediului Apelor și Padurilor, Regia Națională a Pădurilor-Romsilva

Certificări/ Autorizări/ Acreditări  deținute de laborator

-

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS - adresa website

Tel. 0213503238, Fax. 0213503245, genetica@icas.ro

Modificat la: 2017-01-04 01:51:00
e-Cerere 544
e-Petiție