Laborator de Geologie şi Geofizică Ambientală - LGGA

 

 

Serviciile specializate oferite:

 

Cuvinte cheie

studii geologice, geofizice şi hidrogeologice, hărţi de hazard la alunecari de teren, hărţi hidrogeologice, arheologie, poluare sol şi acvifere, ortofotoplan

Domenii cheie de expertiză, capabilități, competențe - descriere laborator

Geologia şi Geofizica Ambientală sunt domenii de cercetare care vizează toate aspectele interacţiunii dintre oameni, ecosisteme şi pamânt: contaminarea apei şi solului cauzate de practicile şi managementul din domeniul deşeurilor; contaminarea apei şi solului din cauza activităţilor industriale; diferite procese geodinamice care ameninţă ecosistemele şi populaţia.

Laboratorul  Geologie şi Geofizica Ambientală oferă un suport ştiinţific şi tehnic competitiv în domeniul geologiei, dar şi în domeniile emergente de interes, fiind accesibil şi altor utilizatori interesaţi; personalul care deserveşte laboratorul prezintă capabilităţi demonstrate prin numărul de lucrări ştiinţifice elaborate, dar şi prin participarea eficientă la realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale.  Derularea activităţilor laboratorului permite aplicarea unor metode moderne de investigaţii, cu posibilitatea elaborarării de studii conexe.

Tip de servicii

Servicii de consultanță şi de cercetare în: alunecări de teren, deşertificare, eroziunea solurilor, poluarea solului, subsolului şi a apei cu diverse substanţe, efectul modificărilor climatice globale asupra mediului etc.

Descrierea serviciilor oferite de laborator

Laboratorul de Geologie şi Geofizică Ambientală asigură o abordare multidisciplinară a problematicii schimbarilor climatice globale ce au efect asupra mediului, precum şi o coroborare a tehnologiilor tradiţionale cu cele mai noi şi mai performante în acest domeniu:

- scanerul terestru cu laser contribuie la însușirea unor modele 3D de înaltă rezoluție și compararea diacronică a acestor modele, în scopul de a identifica și a măsura volumul de rocă deplasat între două măsurători; tehnologia scănării laser se numără printre cele mai recente metode de colectare a geodatelor, având aplicabilitate mai ales în domeniile în care se folosesc date 3D cu precizie ridicată;

- sistem UAV- este utilizat pe scară largă în domeniul sistemului de informații geografice (GIS) pentru topografie și cartografierea aeriana a zonelor cu modificari ale morfologiei terenului din arii unde se exploatează substanţe minerale utile, precum şi a infrastructurii căilor de transport; 

- sistem GPR- este un echipament destinat investigaţiilor nedistructive, extrem de simplu de utilizat cu o interfaţă intuitivă pentru operator şi un design dedicat ergonomiei in exploatare; acest sistem permite utilizatorilor o abordare accesibilă a unei game largi de aplicaţii: mediu, geologie, inginerie civilă etc.

- magnetometre- echipament utilizat în detectarea conductelor îngropate, la localizarea zonelor bogate în fier în haldele de zgură, precum şi a structurilor ce conţin acvifere; al doilea echipament va asigura valorile de bază pentru eliminarea variaţiei diurne şi a altor efecte generate de surse externe (magnetosferă, ionosferă)

- penetrometru dinamic- permite verificarea zonelor de material compactat, identificarea planelor de alunecare şi reprezintă de asemenea o metodă rapidă şi mai ieftină de determinare a consistenţei stratelor întâlnite (în cazul în care sunt folosite alături de unul sau mai multe foraje geotehnice);

- foreză manuală- permite prelevarea probelor de rocă de la o adâncime de max. 7 m; utilizarea sa în terenuri cu duritate diferită reprezintă un mare avantaj; de asemenea, prin utilizarea acestui echipament, pot fi identificate structurile acvifere de suprafaţă, precum si eventualele schimbări de litofacies;

- kit testare apă- este ideală pentru testarea, in situ, a celor mai importante substanţe chimice din apă, dovedindu-se necesară in determinarea calităţii apei;

- kit testare mediu înconjurător- permite testarea, in situ, a calitaţilor mediului, fiind foarte utilă în studiile ce vizează poluarea cu diferite produse;

- staţie seismică- crează posibilitatea calculării distribuţiilor principalilor parametri geoelastici in situ pe aceleaşi intervale de adâncime; seismometria, ca procedeu de monitorizare a alunecărilor de teren şi a altor fenomene variabile în timp, este o noutate absolută pentru România;

- receptoare GPS de mare precizie-  vor fi utilizate în cartare şi identificarea, cu erori minime, a coordonatelor zonelor de studiu, a profilelor geofizice (electrometrie, seismometrie, magnetometrie), ceea ce va reduce riscul obţinerii unor informaţii eronate;

- terrametru SuperSting R8/IP- atingerea adâncimilor de investigare geofizică, prin metoda electrometrică, de 500 – 600 m cu aparatura din dotare;

- soft pentru analiza stabilităţii versantului- poate analiza atât în mod eficient, cât şi simplu  probleme complexe pentru o varietate de forme de suprafațe de alunecare, presiunea apei din pori, proprietățile solului şi oferă metode de analiză și condiții de încărcare ale taluzului; folosind limita de echilibrul, acest soft poate modela tipuri de sol eterogene, condiții stratigrafice complexe și geometria suprafeței de alunecare, precum și condiţiile variabile ale presiunii apei din pori, folosind o gamă largă de tipuri de roci.

 

Ministere, autorități publice locale și centrale care pot fi incluse în categoria de beneficiari / utilizatori

- Ministerul Mediului, prin agenţiile teritoriale;

- Ministerul Industriei şi Resurselor, pentru tipul şi calitatea mineralizaţiilor vizate pentru calcul de rezerve;

- Ministerul Educaţiei, prin pregătirea de noi generaţii de cercetători în colaborare cu Institutul geologic al Romaniei;

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- evaluarea şi monitorizarea degradării solurilor, calitatea acestora;

- Ministerul Culturii- cercetări de detaliu asupra siturilor arheologice;

- Ministerul  dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene etc.

Certificări/ Autorizări/ Acreditări deținute de laborator

-

Datele de contact (telefon, fax, email,

înregistrare ERRIS -adresa website

Maftei Raluca- Colectiv GeoHazard

Tel.  (+40) 31 4033484, fax- (+40) 31 4033499, mafteir@yahoo.com

https://erris.gov.ro/LGGA

www.igr.ro

 

Modificat la: 2017-03-21 14:47:00
e-Cerere 544
e-Petiție