MCI anunţă lansarea competiţiei pentru finanţarea manifestarilor ştiinţifice și evenimentelor asociate în anul 2017

 

Ministerul Cercetării și Inovării, Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări ştiinţifice şi expoziţionale, anunţă lansarea competiţiei pentru finanţarea manifestarilor ştiinţifice și evenimentelor asociate în anul 2017.
 
 
Se pot depune propuneri de manifestări ştiinţifice după următorul program:
 
  • de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI) până la 15 iulie 2017 pentru manifestări organizate până la 30 septembrie 2017;
  • în perioada 16 iulie – 30 septembrie 2017 pentru manifestări organizate în lunile octombrie și noiembrie 2017.

 

Nu pot fi decontate de către autoritatea contractantă, Ministerul Cercetării și Inovării, manifestările ştiinţifice care se desfăşoară în luna decembrie.
 
Propunerile se depun cu cel puţin 30 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura MCI) înaintea datei de începere a manifestării. Evaluarea, avizarea şi aprobarea listei manifestărilor ştiinţifice, publicarea acesteia pe pagina autorităţii contractante, la secţiunea dedicată, se realizează astfel încât să permită semnarea contractului cu cel puţin 10 zile înaintea datei de deschidere a lucrărilor manifestării ştiinţifice.
 

Excepţie fac manifestările organizate în prima etapă a competiției 2017, pentru care termenul de depunere va fi cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea datei de începere a manifestării.

 

Propunerea trebuie transmisă:

  • la sediul Secretariatului Comisiei de Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale în plic sigilat, conținând 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, pe adresa:

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Registratura MCI / Secretariat Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale

Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 - Bucureşti

în atenţia secretarului Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, dna Adela Băra.

 

Persoana de contact pentru MCI este doamna consilier Octaviana Marincaș, e-mail: octaviana.marincas@research.gov.ro.

 

Propunerea transmisă prin email și inscripționată pe CD va conține fișa manifestării completată conform Anexei 1 din Ghid, certificată prin semnătura reprezentanțiior legali ai instituției organizatoare precum și toate anexele prevăzute la NOTA 2, cu respectarea cerințelor de la punctele 9 și 10 ale Ghidului. 
 
 
Nu vor fi luate în considerare aplicaţiile care nu sunt în conformitate cu Ghidul privind finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi evenimentelor asociate pentru anul 2017.
 
 
 
Anexele 1 (5.1.a, 5.1.b, 5.2, 6) - format editabil;
Anexa 2 - Contractul de finanțare a manifestării științifice - format editabil;
 
 
 
 
Modificat la: 2017-06-28 16:36:00
e-Cerere 544
e-Petiție