S-a lansat competiţia pentru Subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice pentru anul 2017

 

Prin Ordinul MCI nr. 467/21.07.2017 s-a aprobat lansarea competiţiei pentru finanţarea literaturii tehnico-ştiinţifice pentru anul 2017.

 

 

Competiţia se desfăşoară conform Ghidului privind finanţarea literaturii tehnico-ştiinţifice în anul 2017.

 

Documentele privind solicitarea de finanţare vor fi transmise la sediul Secretariatului Comisiei pentru Sustinerea Literaturii Tehnico-Stiintifice, în  plic sigilat, conținând 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, pe adresa:

 

  • MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Registratura MCI/Secretariat Comisia pentru Sustinerea Literaturii Tehnico-Stiintifice
Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 – Bucureşti

 

 

Persoana de contact pentru MCI este doamna consilier Daniela Dinică, daniela.dinica@research.gov.ro

 

NOTĂ: Propunerea transmisă prin email și inscripționată pe CD va conține cererea de finantare completată conform Ghidului şi certificată prin semnătura reprezentantului legal al solicitantului, precum și toate documentele doveditoare ale conditiilor de eligibilitate.

 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 19.08.2017, ora 15:00.

Modificat la: 2017-07-21 15:37:00
e-Cerere 544
e-Petiție