Rezultatele verificării eligibilităţii a expresiilor de interes depuse pentru proiectele din cadrul Planului sectorial al MCI

 

 

Rezultatele verificării eligibilităţii a expresiilor de interes depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare pentru proiectele din cadrul Planului sectorial al Ministerului Cercetării şi Inovării.

 

Nume proiect Lista scurtă a potenţialilor contractori invitaţi la licitaţie Invitaţie la licitaţie
Registrul naţional al rezervelor secundare de materii prime cu importanţă economică rezultate din reziduurile miniere lista-potentiali-contractori-1 invitatie-licitatie-1
Cercetări în sprijinul dezvoltării capacităţii de evaluare şi atenuare a impactului schimbărilor climatice şi a altor factori de stress asupra stării ecosistemelor forestiere si a culturilor viticcole lista-potentiali-contractori-2 invitatie-licitatie-2
Cercetări în sprijinul modernizării sistemului naţional de monitorizare a ecosistemelor silvice prin utilizarea tehnicilor de teledetecţie şi a sistemelor de tip UAV lista-potentiali-contractori-3 invitatie-licitatie-3
Cercetări în sprijinul dezvoltării capacităţii de monitorizare, evaluare şi valorificare a resurselor naturale oferite de zonele umede de importanţă internaţională din România şi de zona costieră a Mării Negre lista-potentiali-contractori-4 invitatie-licitatie-4
Cercetări în sprijinul dezvoltării şi protejării patrimoniului naţional de material genetic de la soiurile de plante şi rasele de animale tradiţionale şi a celor cu importanţă economică lista-potentiali-contractori-5 invitatie-licitatie-5
Cercetări privind dezvoltarea capacităţii de transfer şi comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrată a resursei naturale de lână. Strategie privind aplicabilitatea produselor eco-inovative pe bază de lână de oaie în domeniul construcţiilor lista-potentiali-contractori-6 invitatie-licitatie-6
Tehnologii de valorificare a nămolurilor rezultate din staţiile de epurare orăşeneşti şi a deşeurilor din gropile de gunoi lista-potentiali-contractori-7 invitatie-licitatie-7
Tehnici de stocare şi valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice avansate lista-potentiali-contractori-8 invitatie-licitatie-8
Strategie şi metode pentru stimularea promovării rezultatelor activităţii de cercetare şi noi intrumente pentru dezvoltarea pieţei CDI lista-potentiali-contractori-9 invitatie-licitatie-9
Metode avansate de monitorizare şi creştere a performanţelor în cariera de cercetare lista-potentiali-contractori-10 invitatie-licitatie-10

 

 

Pentru proiectul: “Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi coordonare a activităţii de supraveghere spaţială, pentru prognoza riscurilor asociate căderii corpurilor naturale și artificiale” se va relua procedura de atribuire, în conformitate cu prevederile HG 1266/2004".

 

Modificat la: 2017-08-25 19:48:00
e-Cerere 544
e-Petiție