Rezultatele evaluării proiectelor din planul sectorial 2017

 

Rezultatele evaluării ofertelor privind atribuirea, contractarea şi finanţarea a 9 proiecte din
Planul Sectoral al MCI - competiţia 2017
         
Proiect nr.
(din lista)
Titlu proiect Oferta nr. Ofertant - Consortiu Castigator
DA / NU
1 Registrul național al rezervelor secundare de materii prime cu importanță economică rezultate din reziduurile miniere 1 Universitatea Bucuresti
Universitatea Al.I.Cuza Iasi
Universitatea Petrosani
SC CEPROCIM SA Bucuresti
NU
2 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Materiale Neferoase si Rare - IMNR
Institutul Geologic al României - IGR
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM
SC COSFEL ACTUAL SRL
DA
2 Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de evaluare și atenuare a impactului schimbărilor climatice și a altor factori de stress asupra stării ecosistemelor forestiere şi a culturilor viticole 1 Administrația Națională de Meteorologie - ANM
Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Odobesti
Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Minis
NU
2 Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea - ICAS
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura Stefanesti, Arges
Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA Bucuresti
Universitatea Dunarea de Jos din Galati
 
DA
3 Cercetări în sprijinul modernizării sistemului național de monitorizare a ecosistemelor silvice prin utilizarea tehnicilor de teledetecție și a sistemelor de tip UAV 1 Agentia Spatiala Română
SC TERRASIGNA SRL Bucuresti
Universitatea “Politehnica” din Bucuresti
NU
2 SC BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL NU
3 Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea - ICAS
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000
Universitatea Dunarea de Jos din Galati
DA
4 Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de monitorizare, evaluare și valorificare a resurselor naturale oferite de zonele umede de importanță internațională din România și de zona costieră a Mării Negre 1 Agentia Spatiala Română
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Aerospatiala Elie Carafoli - INCAS
Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN-INCERC
NU
2 Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea
Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa - Constanta
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului
Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism
DA
5 Cercetări în sprijinul dezvoltării și protejării patrimoniului național de material genetic de la soiurile de plante și rasele de animale tradiționale și a celor cu importanță economică 1 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura Stefanesti, Arges
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti Mărăcineni
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Agricola Fundulea
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas-Constanța
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească
Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti
DA
2 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - USAMV Bucuresti
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - USAMV Cluj-Napoca
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - USAMV Iasi
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - USAMV Timisoara
NU
3 Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura si Floricultura Vidra, Ilfov
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Murfatlar, Constanta
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Iasi
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala Bucuresti
NU
6 Cercetări privind dezvoltarea capacităţii de transfer şi comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrată a resursei naturale de lână. Strategie privind aplicabilitatea produselor eco-inovative pe bază de lână de oaie în domeniul construcţiilor 1 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM
FM MANAGEMENT CONSULTACY SRL (FMMC)
CEPROCIM SA Bucuresti
NU
2 Asociația Clusterul Agro Food-Ind-Napoca
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - USAMV Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
NU
3 Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN-INCERC
Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini - ICTCM SA
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie
CIT - IRECSON
SC MINET SA
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas-Constanța
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF
 
DA
7 Tehnologii de valorificare a nămolurilor rezultate din staţiile de epurare orăşeneşti şi a deşeurilor din gropile de gunoi 1 Institutul de Studii si Proiectari Energetice - ISPE
SC ECO BIHOR SRL Oradea
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - USAMV Bucuresti
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti
NU
2 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM
Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Materiale Neferoase si Rare - IMNR
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR
SC DAILY SOURCING & RESEARCH SRL
NU
3 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului
Universitatea Politehnica din Bucuresti - UPB - Centrul Național de Micro și Nanomateriale
CEPROCIM SA
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA Bucuresti
Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini - ICTCM SA
DA
9 Strategie şi metode pentru stimularea promovării rezultatelor activităţii de cercetare şi noi instrumente pentru dezvoltarea pieţei CDI 1 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM
Universitatea Politehnica din Bucuresti - UPB
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT  Bucuresti
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi - Iași
Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale Victor Babes
RESEARCH TECHNOLOGY SRL
NU
2 Institutul Național de studii și Cercetări pentru Comunicații - INSCC
Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica - ICI
CIT - IRECSON
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei - IFIN HH
DA
10 Metode avansate de monitorizare și creștere a performanțelor în cariera de cercetare 1 Universitatea Politehnica din Bucuresti - UPB
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT  Bucuresti
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie
Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale Victor Babes
Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica - ICI
Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini - ICTCM SA
DA
2 Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Muncii și Protecției Sociale
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont” – INCDPM Bucuresti
NU

 

 

Eventualele contestatii se depun la sediul MCI pana luni 25.09.2017, ora 14.30.

 

Modificat la: 2017-09-22 10:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție