S-a lansat competiția România-Israel pentru propuneri de proiecte CDI

 

NEW: Prelungirea termenului de depunere a proiectelor comune România-Israel, până la data de 28 iunie 2018. - 21.03.2018 12:09

Prelungirea termenului de depunere a proiectelor comune România-Israel, până la data de 30 martie 2018. - 20.11.2017 15:44

 

 

Scop

România și Israel anunță deschiderea competiției pentru depunerea propunerilor de proiecte CDI orientate spre dezvoltarea de produse, servicii și procese inovatoare în următoarele domenii/subdomenii:

 

Energie:
• Tehnologie laser de mare putere (cercetare privind dezvoltarea infrastructurii de cercetare ELI - Extreme Light Infrastructure).
• Generația următoare de reactoare nucleare (cercetare privind dezvoltarea celei de-a patra generații de reactoare nucleare).
• Smart Grids
• Surse regenerabile de energie (solară, eoliană, hidro).

Mediu:
• Biodiversitatea și bioeconomia în mediul acvatic (cercetare în domeniile marin și fluvial /râuri, aferente dezvoltării infrastructurii de cercetare DANUBIUS-RI: http://www.danubius-ri.eu/)

IT

Științe medicale

Spațiu și securitate

 

Scopul principal al acestei competiții este de a dezvolta proiecte în parteneriat și de a oferi finanțare participanților calificați, prin intermediul programelor naționale gestionate de Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) din România  și Autoritatea de Inovare din Israel (NATI).

 

Competiția respectă procedurile EUREKA pentru proiectele Tradițional (Network).

 

Pachetul de informații pentru proiectele EUREKA Tradițional (Network) se găsește la adresa:

https://uefiscdi.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala

 

 

Condiţii de participare:

Condițiile pentru participarea la prezenta competiție sunt:

• Participantul român trebuie să fie IMM/companie care poate fi asistată tehnologic și științific de o entitate non-industrială (de exemplu, universitate, institut de cercetare etc.). De asemenea, participantul israelian trebuie să fie o entitate industrială (companie) care poate fi asistată tehnologic și științific de o entitate non-industrială (de exemplu, universitate, institut de cercetare etc.).

• Participantul român și cel israelian trebuie să-și exprime dorința de a coopera pe bază de egalitate pentru dezvoltarea unui nou produs, a unui proces sau a unui serviciu.

• Produsul, procesul sau serviciul trebuie să fie inovator și poate implica risc tehnologic. (Se recunoaște faptul că activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare implică un risc inerent de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor – HG 57/2002)

• Proiectul trebuie prezinte importanță pentru ambii participanți.

• Participanților li se cere să semneze preliminar un acord de parteneriat cu privire la comercializarea produsului, procesului sau serviciului de îndată ce faza de cercetare-dezvoltare a fost finalizată și prin care se reglementează deținerea și utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală ("Consortium Agreement").

 

Orice participant al cărui proiect de cercetare-dezvoltare corespunde criteriilor menționate mai sus poate participa la prezenta competiție în conformitate cu legile, reglementările și procedurile naționale în vigoare.

 

 

Depunerea propunerilor de proiect

Procedura de depunere a propunerilor de proiecte constă într-o singură fază.

La depunere nu se solicită număr de înregistrare EUREKA.

Formularul propunerii EUREKA Tradițional (Network) se poate descărca de la adresa: http://www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form

 

Până la data de 30 martie 2018 Formularul EUREKA trebuie depus simultan la:

- Unitatea Executivă de Finanțare a Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

- Autoritatea de Inovare din Israel (NATI)

 

Formularele trebuie să fie semnate de către toți participanții în proiect.

Semnăturile trebuie să fie scanate și trimise împreună cu formularele EUREKA, ca parte integrantă a propunerii de proiect. Formularele se completează în limba engleză.

• ISRAEL: participanții israelieni sunt invitați să prezinte suplimentar, la Autoritatea de Inovare, o scurta prezentare a proiectului. În această fază este necesară prezentarea acordului de parteneriat.

• ROMÂNIA: Depunerea formularelor se face on-line la adresa www.uefiscdi-direct.ro

 

 

Evaluarea propunerilor de proiecte

Propunerile de proiecte vor fi evaluate independent de către UEFISCDI și NATI.

Durata maximă a unui proiect este de 24 de luni.

Proiectele sunt orientate către piață și trebuie să aibă scop civil.

Rezultatele preconizate ale proiectelor vor trebui să contribuie la dezvoltarea de produse, servicii sau tehnologie orientate către piață . Proiectele trebuie să respecte următoarele cerințe:

• Proiectul trebuie să prezinte un avantaj evident și o valoare adăugată, ca rezultat al cooperării dintre participanții din cele două țări (ex: lărgirea bazei de cunoștințe, accesul pe piață, accesul la infrastructura de cercetare, etc.)

• Proiectul trebuie să demonstreze contribuția participanților din ambele țări.

 

 

Finanţare

Sprijinul financiar pentru proiectele câștigătoare va fi acordat de către Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) în România și Autoritatea de Inovare din Israel (NATI), în conformitate cu legile, reglementările și procedurile naționale în vigoare.

ROMÂNIA: Finanțarea de la bugetul de stat a proiectelor EUREKA Tradițional (Network) este de maxim 500.000 lei / an.

Proiectele se finanțează pe tipuri de activități, aplicându-se cotele de finanțare în condițiile reglementate de Schema ajutorului de stat* aprobată prin Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015.

 

 Activitate

Tip întreprindere / Intensitate ajutor de stat

Mare

Mijlocie

Mică

 Cercetare industrială

50%

60%

70%

 Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

65%

75%

80%

 Dezvoltare experimentală

25%

35%

45%

 Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

40%

50%

60%

 Activități de inovare

-

50%

50%

 Servicii de consultanță în domeniul  inovării și de  sprijinire a inovării

-

max.

200.000€/3 ani

max.

200.000€/3 ani

 

*Unităţile şi instituţiile de drept publicau dreptul la 100% finanțare de la bugetul de stat.

 

 

Buget

În actuala competiție se vor finanța un număr de până la 10 proiecte, pe o perioadă de maxim 2 ani, în condițiile prevăzute în Pachetul de informații pentru proiectele EUREKA Tradițional (Network):

https://uefiscdi.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala

 

 

Calendarul competiţiei

 Termen limită30 martie 2018

 

depunerea propunerilor de proiecte

 aprilie - iunie 2018

 

evaluare independentă UEFISCDI/NATI

 iunie 2018

 

anunțarea rezultatelor evaluării

 iulie - august 2018

 

contractare proiecte comune

 

 

Coordonatori competiţie

ROMANIA

Ministerul Cercetării și Inovării (MCI)

Silviu ROMAN

e-mail: silviu.roman@research.gov.ro

 

Unitatea de Finanțare a Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Cătălin MOLAGIC

e-mail: catalin.molagic@uefiscdi.ro

 

ISRAEL

ISERD

Mr. Uzi Bar-Sadeh

e-mail: uzi@iserd.org.il

Modificat la: 2018-03-21 15:40:00
e-Cerere 544
e-Petiție