S-a lansat apelul în vederea depunerii solicitărilor pentru evaluarea instalațiilor și obiectivelor din cadrul unităților de cercetare pentru a fi incluse în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național

 

În conformitate cu prevederile:

  • H.G. nr. 756/2014, privind aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național finanțate din fondurile Ministerului Educației și Cercetării,
  • Ordinului MECS nr. 3848/2004 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare,
  • Decizia ANCSI nr. 9845/19.04.2010 privind ”Normele de aplicare a criteriilor de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național conform OM nr. 3848/2004”,
  • Ordinul MCI nr.656/2017 privind componența comisiei de selecție

 

Ministerul Cercetării și Inovării a lansat în data de 20.10.2017 apelul în vederea depunerii solicitărilor unităților de cercetare-dezvoltare pentru a fi incluse în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național.

 

Evaluarea și analiza solicitărilor se va face de către o comisie de specialitate din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

Structura cadru de prezentare.

 

Anunţ privind modificarea calendarului pentru evaluarea instalațiilor și obiectivelor din cadrul unităților de cercetare în vederea includerii în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național - 18.12.2017 10:42

 

Calendar:

1.    Depunerea solicitărilor                   - 10.11.2017

2.    Evaluarea solicitărilor                    - 15.01.2017

3.    Comunicarea rezultatelor               - 20.01.2017

4.    Inițierea proiectului de HG             - 02.02.2018

 

 

NOTA

  • Solicitările se vor depune la secretariatul DGTICDI începând cu data anunțului în format tipărit și electronic
  • Comisia va evalua doar solicitările depuse în termenul stabilit conform calendarului
  • După caz, comisia poate solicita informații suplimentare și poate efectua vizite le sediul unității de cercetare-dezvoltare

 

Modificat la: 2017-12-18 10:42:00
e-Cerere 544
e-Petiție