Anunţ privind necesitatea încărcării în platforma informatică MY SMIS2014+ a proiectelor contractate

 

Urmare a comunicării Autorității de Management POC, după data de 01 Octombrie 2017 cererile de prefinanţare/plată/rambursare vor fi plătite însoțite inclusiv de extrasul SMIS privind introducerea, respectiv validarea datelor aferente proiectului. Pentru aceasta, proiectele vor trebui să parcurgă prin sistemul informatic MYSMIS Modulele de Evaluare, Contractare și respectiv Implementare.

 

Din această perspectivă, au fost redeschise apelurile istorice, reconstituite în vederea inscrierii/incărcării proiectelor care  nu au fost încă transmise prin MYSMIS, respectiv :

 

  • POC/64/1/1/Mari infrastructuri de CD (Secţiunea B);
  • POC/63/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potențial de crestere (Secţiunea C);
  • POC/66/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potențial de crestere (Secţiunea D);
  • POC/61/1/2/Atragerea de personal cu competenþe avansate din strainatate pentru consolidarea capacitaþii CD (Secţiunea E);
  • POC/70/1/1/Mari infrastructuri de CD (Secţiunea  F);
  • POC/71/1/4/Parteneriate pentru transfer de cunostinþe (Knowledge Transfer Partenership) (Secţiunea G);

 

IMPORTANT: Apelurile sunt redeschise pana la data de 01.12.2017

 

În vederea respectării termenului sus menționat, OI Cercetare vine în sprijinul beneficiarilor oferindu-le suport tehnic în procesul de încărcare a datelor în sistem.

 

Astfel, beneficiarii au la dispoziție următoarele căi de comunicare, prin care se pot adresa sau pot pune întrebări legate de introducerea în sistem sau pentru semnalarea problemelor tehnice:

 

  1. la sediul MCI din strada Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti, România, zilnic program cu publicul, de luni până vineri între orele 10-15;
  2. la numerele de telefon 0213192326 int. 109 şi 137 sau 0746235606 sau 0731400091;
  3. pe e-mail la una dintre adresele diana.tache@research.gov.ro  sau silviu.boiciuc@research.gov.ro

 

Modificat la: 2017-10-26 14:17:00
e-Cerere 544
e-Petiție