MCI anunță lansarea celei de a doua competiţii pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2017

 

Ministerul Cercetării și Inovării, Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări ştiinţifice şi expoziţionale, anunţă lansarea celei de a adoua competiţii pentru finanţarea manifestarilor ştiinţifice și evenimentelor asociate în anul 2017.

 

Propunerile de manifestări științifice și evenimente asociate care se desfășoară până pe 18 decembrie a.c. se pot depune în perioada 19 – 24 noiembrie (data de înregistrare la Registratura MCI).

 

Propunerea trebuie transmisă la sediul Secretariatului Comisiei de Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale în plic sigilat, conținând 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, pe adresa:

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Registratura MCI / Secretariat Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale

Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 - Bucureşti

şi prin email pe adresele: manifestari2017@research.gov.ro și adela.bara@icpe-ca.ro,

în atenţia secretarului Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, dna Adela Băra.

Persoana de contact pentru MCI este doamna consilier Octaviana Marincaș, octaviana.marincas@research.gov.ro

 

Propunerea transmisă prin email și inscripționată pe CD va conține fișa manifestării completată conform Anexei 1 din Ghid, certificată prin semnătura reprezentanților legali ai instituției organizatoare precum și toate anexele prevăzute la Nota 2, cu respectarea cerințelor de la punctele 9 și 10 ale Ghidului.

 


Nu vor fi luate în considerare aplicațiile care nu sunt în conformitate cu Ghidul privind finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate pentru anul 2017.

 

Anexa 1 - Fişa manifestării ştiinţifice

Contract de finanţare a manifestărilor ştiinţifice şi evenimentelor asociate

Ghid privind finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi evenimentelor asociate

 

 

Modificat la: 2017-11-16 15:48:00
e-Cerere 544
e-Petiție