Ministrul Cercetării și Inovării a reușit să obțină ridicarea condiționalității Comisiei Europene

 

Comisia Europeană prin Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană a transmis pe 22.11.2017 scrisoarea prin care a anunțat îndeplinirea condiționalității ex-ante 1.2 privind Infrastructurile de Cercetare și ridicarea acestei condiționalități.

 

Prin proiectul „Dezvoltarea Capacității Administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020„ Cod: SIPOCA 27, coordonat de Ministerul Cercetării și Inovării și cu efortul susținut a 84 de experți naționali, independenți, grupați în 7 paneluri pe domeniile de specializare inteligentă și de interes național din SNCDI 2014-2020, au fost identificate și evaluate noi propuneri de infrastructuri de cercetare, care au fost incluse în Roadmap-ul național.

 

Pe baza acestor evaluări Comitetul Român pentru Infrastructurile de Cercetare e elaborat Raportul final.

 

Îndeplinirea acestei condiționalități permite României să finanțeze din Fondurile Europene Structurale și de Investiții infrastructurile publice de cercetare prezentate în Raportul Infrastructurilor de Cercetare și Inovare din România, putând conduce la deblocarea a peste 260 milioane euro numai pentru zonele mai puțin dezvoltate.

 

Identificarea și prioritizarea acestor infrastructuri s-a realizat printr-un amplu proces de evaluare științifică și tehnică, cu un număr important de evaluatori științifici selectați printr-o procedură transparentă. Rezultatul acestei activități s-a finalizat cu Raportul final care conține Foaia de parcurs a infrastructurilor de cercetare din România (Roadmap-ul infrastructurilor de cercetare din România).

 

Acest document Strategic elaborat la nivelul Ministerului Cercetării și Inovării de Comitetul Român pentru Infrastructurile de Cercetare (CRIC), organism consultativ al Ministerului Cercetării și Inovării, a fost asumat și aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării, domnul Puiu-Lucian Georgescu, și apoi a fost transmis către Comisia Europeană pentru a fi analizat și verificat.

 

Roadmap-ul infrastructurilor de cercetare conține 60 de propuneri de proiecte prioritare pe cele 7 domenii de cercetare ale Strategiei Naționale de Cercetare 2014-2020, a căror  finanțare va fi asigurată din Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI), din fonduri naționale, și din alte surse de finanțare naționale și internaționale.

 

 

Modificat la: 2017-11-23 17:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție