Lista modelelor de documente pentru programul nucleu 2018

 

 

pdfStructura cadru a Programului nucleu;

pdfLista proiectelor propuse pentru evaluare;

pdfContractul de finanțare al Programului nucleu;

 

Anexele contractului de finanțare:

pdfAnexa 1 – Lista proiectelor componente; - reactualizat la 08.06.2018 12:40

pdfAnexa 2 – Schema de realizare a programului-nucleu;

pdfAnexa 3 – Categorii de cheltuieli prevăzute pentru realizarea proiectului;

pdfAnexa 4 – Deviz antecalcul estimativ;

pdfAnexa 5 – Nota de fundamentare a manoperei;

pdfAnexa 6 – Centralizator cu decontările lunare;

pdfAnexa 7 – Acord de realocare; - reactualizat la 08.06.2018 12:40

pdfAnexa 8 – Cerere de plată; - reactualizat la 08.06.2018 12:40

pdfAnexa 9 – Proces verbal de avizare internă;

pdfAnexa 10 – Raport de activitate al fazei;

pdfAnexa 11 – Deviz postcalcul;

pdfAnexa 12 – Convenţie avans; - reactualizat la 08.06.2018 12:40

pdfAnexa 13 – Raport de finalizare al proiectului;

pdfAnexa 14 – Raport anual de activitate;

pdfAnexa 15 – Raport final de activitate;

pdfAnexa 16 – Raport anual de evaluare al comisiei de specialitate;

pdfAnexa 17 – Act adiţional. - reactualizat la 08.06.2018 12:40

 

Modele de documente pentru etapa a 2-a: - 22.06.2018 11:11

pdfAnexa 1 – Lista proiectelor componente;

pdfAnexa 2 – Schema de realizare a programului-nucleu pentru anul 2018, etapa a 2-a;

pdfAnexa 2 – Schema de realizare a programului-nucleu pentru anul 2018, etapa 1+ 2;

 

Modele de documente pentru etapa a 3-a: - 31.07.2018 14:16

pdfAnexa 1 – Lista proiectelor componente;

pdfAnexa 2 – Schema de realizare a programului-nucleu, etapa a 3-a;

pdfAnexa 3 – Categorii de cheltuieli prevăzute pentru realizarea proiectului, etapa a 3-a;

pdfAnexa 4 – Deviz antecalcul estimativ, etapa a 3-a;

pdfAnexa 5 – Nota de fundamentare a manoperei, etapa a 3-a;

pdfAnexa 6 – Centralizator cu decontările lunare, etapa a 3-a;

pdfAct adițional, etapa a 3-a;

 

NEW: Modele de documente pentru etapa a 4-a: - 26.09.2018 19:15

pdfAnexa 1 – Lista proiectelor componente;

pdfAnexa 2 – Schema de realizare a programului-nucleu, etapa a 4-a;

pdfAnexa 3 – Categorii de cheltuieli prevăzute pentru realizarea proiectului, etapa a 4-a;

pdfAnexa 4 – Deviz antecalcul estimativ, etapa a 4-a;

pdfAnexa 5 – Nota de fundamentare a manoperei, etapa a 4-a;

pdfAnexa 6 – Centralizator cu decontările lunare, etapa a 4-a;

pdfAct adițional, etapa a 4-a;

 

Modificat la: 2018-09-26 19:09:00
e-Cerere 544
e-Petiție