MCI supune consultării publice Pachetul de informații pentru competiția C1 din cadrul PNCDI III, Programul 5, Subprogram 5.4 Program de cercetare dezvoltare și inovare pentru fluvii, delte, mări – DANUBIUS

 

Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări - DANUBIUS, program aprobat în baza HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020, supune dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile art. 2, paragrapf 2, lit. (c) din HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), Pachetul de Informații pentru Competiția C1 DANUBIUS.

 

Pachet de Informatii.

 


Propuneri/observații pot fi transmise până la data de 04.02.2018 începând cu data de 05.01.2018, la adresa de e-mail: dezbateripublice@research.gov.ro.

 

Modificat la: 2018-01-05 16:12:00
e-Cerere 544
e-Petiție