Rapoartele de evaluare în vederea certificării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare

 

 

Nr. Crt. Denumire institut Perioada pt. care se acordă (re)certificarea Data acordării (re)certificării Rapoartele de evaluare în vederea certificării
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - Bucureşti 5 ani 26.01.2018 pdfRaport de evaluare
2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea 5 ani 26.01.2018 pdfRaport de evaluare
3 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cercetări Marine "Grigore Antipa" - INCDM Constanţa 5 ani 26.01.2018 pdfRaport de evaluare
4 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor - Bucureşti 5 ani 26.01.2018 pdfRaport de evaluare
5 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Comunicaţii - Bucureşti 5 ani 26.01.2018 pdfRaport de evaluare
6 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ştefăneşti Argeş 5 ani 26.01.2018 pdfRaport de evaluare
7 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT 5 ani 14.06.2016 pdfRaport de evaluare
8 Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Potecţiei Sociale-INCSMPS Bucureşti 5 ani 09.06.2016 pdfRaport de evaluare
9 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont" - INCDPM Bucureşti 5 ani 09.06.2016 pdfRaport de evaluare
10 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca 5 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
11 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti 5 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
12 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti 5 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
13 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Bucureşti 5 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
14 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea 5 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
15 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti 5 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
16 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti 5 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
17 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti 5 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
18 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti 5 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
19 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti 5 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
20 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti 5 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
21 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INCDSB Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
22 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
23 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
24 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
25 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN-INCERC 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
26 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
27 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
28 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-Cercetări Avansate - ICPE-CA Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
29 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
30 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
31 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
32 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
33 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
34 Institutul Naţional de Cercetare Aerospaţială "Elie Carafoli" - INCAS Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
35 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
36 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
37 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini Agricole şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
38 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX-S.A. Petroşani 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
39 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
40 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
41 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - INCDIF ISPIF Bucureşti 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
42 Institutul Naţional de Cercetare ,,Cantacuzino’’ 4 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
43 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea 3 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
44 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti 3 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
45 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov 3 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
46 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti 3 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
47 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti 3 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare
48 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti 3 ani 07.01.2016 pdfRaport de evaluare

 

Modificat la: 2018-01-30 12:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție