MCI lansează Competiţia pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2018 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare

 

Ministerul Cercetării și Inovării anunţă lansarea competiţiei pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2018 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea MCI.

 

Competiţia privind evaluarea şi ierarhizarea solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii se desfăşoară în conformitate cu ORDINUL Ministrului Nr. 364 din data de 05.04.2018 pentru aprobarea metodologiei de analizare, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii şi a componenţei comisiei de evaluare.

 

Programul competiţiei:


•    termenul pentru anunțul privind lansarea competiției la data de 05.04.2018


•    termenul limită pentru depunerea solicitărilor de investiţii: 20.04.2018, ora 14,00


•    susţinerea solicitării în şedinţă publică: conform programare publicată pe site MCI la data de 23.04.2018


•    anunţul privind rezultatul evaluării: publicat pe site MCI la data 30.04.2018


•    termenul pentru depunerea contestaţiilor: 03.05.2018


•    termenul de răspuns la contestaţii: 04.05.2018


•    aprobare centralizator cu lista investiţiilor aprobate, punctajul obţinut şi suma alocată: 09.05.2018


•    termen pentru semnare contracte: 14.05.2018

 


Fondul alocat de la bugetul de stat pentru investiţii, pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării pe anul 2018, este de 22,500 mii lei şi este repartizat după cum urmează:


•    8,500 mii lei - cap. C b) dotări independente;


•    4,000 mii lei - cap. C d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările;


•   10,000 mii lei - cap. C f) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, probe tehnologice şi teste şi de execuţie privind reparaţiile capitale, inclusiv cheltuieli pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.

 


Numărul maximum de obiective/proiecte de investiţii ce pot fi depuse pentru fiecare solicitant este de 2 obiective/proiecte de investiţie pentru fiecare INCD solicitant, inclusiv subunități ale acestuia. În limita fondurilor, se va asigura finanțarea pentru proiectul/obiectivul declarat prioritar de către INCD.

 

În vederea solicitării de fonduri de la bugetul de stat pentru investiţii, solicitantul trebuie să respecte Metodologia de analiză, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii prezentată în Anexa la ORDINUL Ministrului Nr.364 din data de 05.04.2018.

 

Modalitatea de transmitere a solicităriior de investiţii:


•    pe suport hârtie şi format electronic: 1 exemplar pe suport de hârtie şi o copie electronică pe CD, în plic sigilat, pe adresa: MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII, Registratura MCI/ Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 - Bucureşti


•    documentele se transmit obligatoriu pe adresele de email ale secretariatului tehnic.

 

 


Date de contact pentru Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare:

 

Dna Geanina CANDREA,

Consilier superior MCI,

tel 021 303.41.99 Interior: 609,

email: geanina.candrea@research.gov.ro

 

Modificat la: 2018-04-05 11:22:00
e-Cerere 544
e-Petiție