Program1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare

 

 

Obiectivele programului:

a) dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii şi a instituţiilor de profil;b) creşterea eficienţei utilizării resurselor în organizaţiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare şi evaluare a calităţii şi relevanţei activităţilor CDI;c) creşterea atractivităţii sistemului şi deschiderea organizaţiilor de cercetare către comunitatea internaţională;d) modernizarea administraţiei publice din sectorul cercetării.

 

 

 

Subprograme coordonate de MCID (parțial):

 

Subprogramul 1.2.  Performanță instituțională

-pentru obţinerea celei mai mari valori pentru banii investiţi în cercetare, prin concentrarea resurselor spre organizaţiile publice de cercetare în domenii strategice de dezvoltare ale României;

 

Obiectivele subprogramului:

- susţinerea planurilor de dezvoltare instituţională în vederea creşterii performanţelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor şi colectivelor de cercetare;

- susţinerea competenţelor naţionale din instituţii de cercetare cu posibilităţi de relansare în domenii economice de interes pentru România;

- dezvoltarea capacităţii proprii a organizaţiilor publice de cercetare în următoarele direcţii:

  • valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare;
  • acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;
  • iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat;
  • creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional.

 

 

Subprogramul 1.4.  Suport - 01.04.2022 17:00

 

Obiectivele subprogramului:

Subprogramul furnizează instrumente de sprijin indirect necesare bunei funcţionări a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare (inclusiv dezvoltarea resurselor umane specializate în administrarea şi comercializarea rezultatelor cercetării).

 

 

 

 

Instrumente de finanțare:

 

 

Subprogramul 1.2.  Performanță instituțională

 

  • Proiecte de dezvoltare instituţională – Proiecte de finanţare a excelenței în CDI (PDI-PFE)

 

2021:

Implementarea și monitorizarea proiectelor:

 

Documente actualizate cu noile denumiri ale direcțiilor MCID - 09.08.2022 - 09.08.2022 17:00

Documente suport pentru raportare, aprobate prin Nota MCID nr. 1580/28.03.2022 - 29.03.2022 10:30

 

pdf Lista propunerilor de proiecte recomandate pentru finanțare în cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - rezultate finale - 08.12.2021 10:14

pdf Rezultatele reevaluării propunerilor de proiecte ca urmare a admiterii contestațiilor depuse în cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - 08.12.2021 10:14

 

Ordinul MCID nr. 733/19.11.2021 privind modificarea calendarului Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - 22.11.2021 17:05

 

Rezultatele contestațiilor depuse în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - 19.11.2021 20:25

Rezultatele evaluării (rezultate intermediare) ca urmare a finalizării etapei de evaluare a propunerilor de proiecte pentru Competiția 2021 PFE-CDI - 15.11.2021 16:55

pdf Ordinul MCID nr. 647/25.10.2021 privind modificarea Calendarului competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - 28.10.2021 18:21

pdf Rezultate finale privind propunerile de proiecte eligibile din cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - 16.09.2021 17:18

Erată referitoare la Anexa I la Nota MCID, înregistrată la CM cu nr. 8341/16.09.2021 privind aprobarea rezultatelor contestațiilor după finalizarea etapei de verificare a eligibilității și publicarea rezultatelor finale privind propunerile de proiecte eligibile din cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021. - 20.09.2021 16:25

Referitor la pozițiile 7 și 8 din coloana “CONTESTAȚIE ADMISĂ/RESPINSĂ” parte a Anexei I la Nota MCID, înregistrată la CM cu nr. 8341/16.09.2021 privind aprobarea rezultatelor contestațiilor după finalizarea etapei de verificare a eligibilității și publicarea rezultatelor finale privind propunerile de proiecte eligibile din cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI aferentă Programului 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională din cadrul PNCDI III s-a constatat o eroare materială prin precizarea statusului de “RESPINSĂ”.

Prin Nota MCID-CM nr. 8357/17.09.2021 s-a aprobat corectarea erorii materiale și menționarea în cazul pozițiilor 7 și 8, coloana “CONTESTAȚIE ADMISĂ/RESPINSĂ” din Anexa I la Nota MCID nr. 8341/16.09.2021 a statusului “ADMISĂ”.

pdf Rezultatele contestațiilor privind propunerile de proiecte eligibile din cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 - 16.09.2021 17:15

pdf Rezultatele verificării condițiilor de eligibilitate pentru Competiția C1.2.PFE-CDI.2021 - 06.09.2021 16:45

În perioada 7-8.09.2021 organizațiile care au depus propuneri de proiecte pot depune contestaţii privind rezultatele verificării condițiilor de eligibilitate pentru Competiția C1.2.PFE-CDI.2021. Acestea se pot transmite prin email la adresa: C1.2.PFE-CDI.2021@research.gov.ro sau prin poștă/direct la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, et. 2, cam. 212, sector 1, 010362 București, iar rezultatul final al verificării condițiilor de eligibilitate pentru Competiția  C1.2.PFE-CDI.2021 va fi publicat în data de 14.09.2021, în conformitate cu prevederile calendarului competiției aprobat prin OMCID nr. 128/17.06.2021.

- S-a lansat Competiția C1.2.PFE-CDI.2021 dedicată proiectelor de tipul “Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI” (PFE-CDI) pentru Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională din cadrul PNCDI III - 18.06.2021 10:32

 

2018:

- Dezbatere publică pachet de informații;

- Informații competiție PDI-PFE-CDI 2018; - 13.07.2018 10:39

- Întrebări frecvente - la data de 25.07.2018 13:43

 

Implementarea și monitorizarea proiectelor:

Documente suport pentru raportare, aprobate prin Nota MCI nr. 12117/09.11.2018 - 27.11.2018 14:25

Alte documente solicitate contractorilor - 27.11.2018 14:25

 

 

 

 

Subprogramul 1.4.  Suport - 01.04.2022 17:00

 

NEW: Rezultatul evaluării ofertei de proiect depusă în cadrul competiției organizată prin procedură de licitație restrânsă pentru atribuirea conducerii și realizării proiectului "Servicii de acces la litertura științifică și tehnică" - 15.06.2022 12:10

 

 

Lista potențialilor contractori, ca urmare a finalizării etapei de evaluare a ofertei depusă în cadrul competiției 2022 pentru atribuirea conducerii și realizării proiectului “Servicii de acces la literatura ştiinţifică şi tehnică”, în calitate de aplicant unic:

Ofertă de proiect Potențial contractor Rezultat final
Nr. 1187/20.05.2022 și la MCID-DFASC cu nr. 450450/23.05.2022 Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România (Anelis Plus). câștigător

 

În temeiul Notei MCID nr. 450533/3.06.2022  privind aprobarea publicării pe site-ul MCID a rezultatului evaluării ofertei de proiect depusă în cadrul competiției organizată prin procedura de licitație restrânsă pentru atribuirea conducerii și realizării proiectului “Servicii de acces la literatura ştiinţifică şi tehnică”, Program 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.4 - Suport din cadrul Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare pe perioada 2015-2020 (PNCDI III) și ținând seama de calendarul acțiunilor aprobat prin OMCID nr. 20327/30.03.2022 și actualizat prin Nota MCID nr. 480080/12.04.2022, în data de 07.06.2022 va avea loc etapa de negociere a contractului de finanțare cu organizația câștigătoare, în conformitate cu Termenii de referință aprobați prin Ordinul MCID nr. 20327/30.03.2022.

 

 

Lista potențialilor contractori, ca urmare a verificării eligibilității ofertelor de proiecte depuse în cadrul competiției organizată prin procedura de licitație restrânsă pentru atribuirea conducerii și realizării proiectului “Servicii de acces la literatura ştiinţifică şi tehnică”, ca urmare a finalizării etapei de verificare a eligibilității ofertelor de proiect: - 26.05.2022 17:00

Oferta de proiect

Potențial contractor

Eligibil

Motivare, în cazul neeligibilității

DA

NU

Nr. 1187/20.05.2022 și la MCID-DFASC cu nr. 450450/23.05.2022

Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România (Anelis Plus).

X

 

-

 

 

 

Publicarea rezultatului ca urmare a verificării eligibilității Expresiei de interes depusă în cadrul competiției organizată prin procedura de licitație restrânsă pentru atribuirea conducerii și realizării proiectului “Servicii de acces la literatura ştiinţifică şi tehnică”, Subprogram 1.4 Suport din cadrul PNCDI III, în conformitate cu Nota MCID nr. 450326/04.05.2022 - 09.05.2022 17:10

 

Competiția organizată de către MCID pentru atribuirea conducerii și realizării proiectului “Servicii de acces la literatura ştiinţifică şi tehnică”, Subprogram 1.4 Suport din cadrul PNCDI III

Lista potențialilor contractori, ca urmare a finalizării etapei de verificare a eligibilității Expresiei de interes depusă, în calitate de aplicant unic:

Expresie de interes

Potențial contractor

Eligibil

Motivare, în cazul neeligibilității

DA

NU

Nr. 1184/26.04.2022 și înregistrată la MCID-DFASC cu nr. 450316/27.04.2022

Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România (Anelis Plus).

X

 

-

 

În temeiul Notei MCID nr. 450326/04.05.2022 și ținând seama de calendarul acțiunilor aprobat prin OMCID nr. 20327/30.03.2022 și actualizat prin Nota MCID nr. 480080/12.04.2022, în data de 09.05.2022 se va transmite organizației propunătoare invitația de participare cu ofertă în cadrul competiției organizată în vederea atribuirii conducerii și realizării proiectului “Servicii de acces la literatura ştiinţifică şi tehnică”.

 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru Subprogramul 1.4 - Suport, din cadrul Programului 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare din Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin HG nr. 583/2015, cu modificările și completările ulterioare, anunță reluarea procedurii, în conformitate cu OMCID nr. 20327/30.03.2022 și a Notei MCID nr. 480080/12.04.2022, în data de 21.04.2022 pentru Competiția în vederea atribuirii conducerii și realizării proiectului “Servicii de acces la literatura ştiinţifică şi tehnică,prin procedura de licitație restrânsă, așa cum reiese din HG nr.1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, şi a acţiunilor cuprinse în PNCDI III, cu modificările și completările ulterioare.

 

Termenul limită pentru primirea Expresiilor de Interes în vederea participării la competiție este 02.05.2022 ora 12.00 indiferent de forma de transmitere a documentației (depunere prin reprezentant, transmitere prin poștă/curierat, etc.).

 

Adresa pentru depunerea Expresiilor de Interes (EoI) este:

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Str. D.I. Mendeleev nr.21-25, et.2, cam.212, sector 1, 010362 București.

 

Expresiile de interes se vor completa conform modelului indicat în Termenii de Referință ai competiției, și sevor depune într-un exemplar, în original, însoțite de adresă de înaintare înregistrată de către ofertant la secretariatul Direcției Finanțare Agende Strategice de Cercetare, etaj 2, cam. 212.

 

Termeni de Referință (pdf)

Calendar competiție (pdf) – reluare procedură în conformitate cu Nota MCID nr. 480080/12.04.2022

Expresie de Interes - EoI (doc) (pdf)

 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru Subprogramul 1.4 - Suport, din cadrul Programului 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare din Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin HG nr. 583/2015, cu modificările și completările ulterioare, lansează, în conformitate cu OMCID nr. 20327/30.03.2022, în data de 01.04.2022, Competiția pentru atribuirea conducerii și realizării proiectului “Servicii de acces la literatura ştiinţifică şi tehnică,prin procedura de licitație restrânsă, în conformitate cu prevederile HG nr.1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, şi a acţiunilor cuprinse în PNCDI III.

 

Termenul limită pentru primireaExpresiilor de Interes în vederea participării la competiție este11.04.2022, ora 12:00,indiferent de forma de transmitere a documentației (depunere prin reprezentant, transmitere prin poștă/curierat, etc.).

 

Adresa pentru depunerea Expresiilor de Interes (EoI) este:

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Str. D.I. Mendeleev nr.21-25, et.2, cam.212, sector 1, 010362 București.

 

Expresiile de interes se vor completa conform modelului indicat în Termenii de Referință ai competiției, și sevor depune într-un exemplar, în original, însoțite de adresă de înaintare înregistrată de către ofertant la secretariatul Direcției Finanțare Agende Strategice de Cercetare, etaj 2, cam. 212.

 

Termeni de Referință

 

Calendar competiție

 

Expresie de Interes - EoI (docx) (pdf)

Modificat la: 2022-06-15 12:10:00
e-Cerere 544
e-Petiție