Program5 - Cercetare în domenii de interes strategic

 

Obiectivele programului:

a) susţinerea participării instituţiilor de cercetare din România la instituţiile şi programele ştiinţifice internaţionale pentru creşterea capacităţii naţionale de cercetare în domeniile de interes strategic;


b) identificarea de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale la nivel naţional, european şi mondial;


c) utilizarea resurselor internaţionale de cercetare-dezvoltare prin participarea în comun, în cadrul organizaţiilor şi programelor ştiinţifice europene, la soluţionarea problemelor de interes strategic pentru România;


d) obţinerea de rezultate ştiinţifice vizibile şi cu impact, prin cooperare internaţională, transfer de cunoştinţe şi tehnologii cu aplicaţii strategice;


e) promovarea inovării industriale în sectoarele de interes strategic, dezvoltarea şi diversificarea de aplicaţii ale cercetărilor în activităţi industriale;


f) comunicarea eficientă între instituţiile de cercetare, de învăţământ, industriale şi economice din România, prin popularizarea rezultatelor ştiinţifice în domeniile şi sectoarele de interes strategic.


 

 

 

Subprograme coordonate de MCI:

 

 

Subprogramul 5.4.  Program de cercetare, dezvoltare și inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări – DANUBIUS

 

Obiectivele subprogramului:

- dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare, în vederea întăririi competenţelor în domeniile specifice studiului sistemelor fluvii-delte-mări, în corelare cu cerinţele viitoarei infrastructuri paneuropene DANUBIUS-RI (Centrul internaţional de studii avansate pentru sisteme râuri-mări DANUBIUS-RI);


- pregătirea programelor de cercetare-dezvoltare-inovare care se vor derula în cadrul viitoarei infrastructuri paneuropene DANUBIUS-RI;


- creşterea potenţialului ştiinţific românesc prin infrastructura paneuropeană DANUBIUS-RI, prin proiecte de cercetare şi activităţi-suport derulate cu alte organizaţii membre din România sau alte ţări membre ale UE;


- dezvoltarea cooperării cu organizaţii de cercetare ştiinţifică, organizaţii de învăţământ superior şi utilizatori din consorţiul DANUBIUS-RI şi din afara lui, din Uniunea Europeană şi din alte zone geografice, în vederea realizării de noi sisteme de management durabil şi adaptativ al macrosistemelor fluvii - delte - mări pentru a asigura dezvoltarea socioeconomică a acestor regiuni, incluzând şi utilizarea raţională a resurselor naturale biologice, geologice şi energetice, convenţionale sau neconvenţionale, în condiţiile schimbărilor climatice globale, precum şi pentru creşterea vizibilităţii internaţionale;


- asigurarea comunicării între instituţiile de cercetare, învăţământ, industriale şi economice din România şi organismele internaţionale de cercetare în domeniile specifice sistemelor fluvii - delte - mări.

 

 

Instrumente de finanțare:

 

  • Proiecte-suport de management

- Publicarea rezultatului final pentru Competiția C1 DANUBIUS;

- Publicarea rezultatului (intermediar) ca urmare a evaluării propunerii de proiect depusă, în vederea selectării potențialilor contractori - Competiția C1 DANUBIUS;

- Publicarea rezultatului final ca urmare a verificării eligibilității formale;

- Publicarea rezultatului (intermediar) ca urmare a verificării eligibilității formale;

- Publicarea rezultatelor finale ca urmare a verificării eligibilității Expresiilor de Interes depuse în cadrul Competiției C1 DANUBIUS;

- Rezultate etapă de analiză și soluționare a contestațiilor pentru Expresiile de Interes – Competiția C1 DANUBIUS;

- Publicarea rezultatelor verificării eligibilității Expresiilor de Interes depuse în cadrul Competiției C1 DANUBIUS;

- Reluare procedură pentru lansarea Competiției C1 DANUBIUS;

- Intenția de reluare a procedurii;

- Lansare competiție C1 DANUBIUS;

- Dezbatere publică pachet de informații;

 

Implementarea și monitorizarea proiectelor:

Documente suport pentru raportare, aprobate prin Nota MCI nr. 11666/07.09.2018 - 06.12.2018 15:55

 

 

 

 

Subprogramul 5.5.  Program de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a - ALFRED

 

Obiectivele subprogramului:

- dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare, în vederea întăririi competenţelor în corelare cu cerinţele viitoarei infrastructuri ALFRED;


- pregătirea programelor de cercetare-dezvoltare-inovare care se vor derula în cadrul viitoarei infrastructuri ALFRED;


- creşterea potenţialului ştiinţific şi tehnologic românesc prin infrastructuri-suport şi infrastructura ALFRED prin proiecte de dezvoltare tehnologică şi activităţi-suport derulate în parteneriat cu organizaţii-suport din România sau organizaţii internaţionale din domeniu;


- asigurarea cooperării între instituţiile de cercetare, învăţământ, industriale şi economice din România şi între acestea şi organisme internaţionale similare în domeniul dezvoltării tehnologiilor pentru reactori avansaţi de generaţie IV şi securităţii nucleare;


- fundamentarea şi maturizarea proiectului pentru implementarea infrastructurii de cercetare - Demonstratorul tehnologic ALFRED.

 

 

Instrumente de finanțare:

 

  • Proiect-suport de management, instruire şi promovare

- MCI anunță publicarea rezultatului final pentru Competiția C1 ALFRED; - 17.08.2019 17:48

- Publicarea rezultatului final ca urmare a verificării eligibilității formale; - 20.08.2019 18:01

- Publicarea rezultatului final, ca urmare a încheierii etapei de verificare a eligibilității Expresiei de Interes;  - 02.08.2019 12:45

- Publicarea rezultatelor verificării eligibilității Expresiilor de Interes depuse în cadrul Competiției C1 ALFRED;  - 31.07.2019 15:27

- Intenția de reluare a procedurii în vederea lansării Competiției C1 ALFRED, prin procedura de licitație restrânsă pentru atribuirea proiectului “Activități de pregătire a realizării infrastructurii de cercetare ALFRED în România”.  - 11.07.2019 13:54

- Reluare procedură pentru lansarea Competiției C1 ALFRED; - 19.07.2019 12:59

- Lansare competiție C1 ALFRED; - 01.07.2019 10:39

- Dezbatere publică pachet de informații; - 21.05.2019 15:09

Modificat la: 2018-12-06 15:55:00
e-Cerere 544
e-Petiție