Made in Danube - Policy Dialog Event

 

Ministerul Cercetării și Inovării organizează în perioada 24 - 25 mai, la Biblioteca Universității Politehnice București, un eveniment de dialog pe politici publice de inovare, între partenerii publici și privați din domeniu.

 

Made in Danube este un proiect strategic implementat prin Programul Transnațional INTERREG Dunărea și este cofinanțat din fonduri ale Uniunii Europene, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDER, precum și de Instrumentul de Asistență Preaderare - IPA.

 

Obiectivul acestui proiect este acela de a promova bioeconomia în regiunea Dunării prin susținerea a trei inițiative regionale inovatoare în domeniul forestier, al agriculturii și al biocarburanților, iar scopul acestuia este acela de a descoperi, de a dezvolta și de a disemina cele mai bune practici în domeniile inovării și managementului general, precum și de a identifica politicile necesare în domeniu.

 

Linkul oficial al acestui proiect este: www.interreg-danube.eu/made-in-danube, iar persoana de contact în ceea ce privește informațiile suplimentare despre eveniment, este Doamna AuroraPATRICHE, manager de proiect, Ministerul Cercetării și Inovării - aurora.patriche@research.gov.ro - 021.303.41.99, interior 611.

 

 

 

Pentru înregistrare la eveniment utilizați următorul link: https://events.research.gov.ro/event.php?id=70

 

Modificat la: 2018-05-03 12:43:00
e-Cerere 544
e-Petiție